Nhà cung cấp dịch vụ xuất nhập khẩu ở KCN Rạch Bắp 1

Nhà cung cấp dịch vụ xuất nhập khẩu ở KCN Rạch Bắp

Công ty bạn đang chuẩn bị tiến hành nhập khẩu hoặc xuất khẩu hàng hóa, nhưng không biết công ty có được miễn thuế nhập khẩu không? Cần phải nộp những khoản thuế gì? Thủ tục hải quan ra sao? Này là một trong những câu hỏi mà có khá nhiều doanh nghiệp trong thời gian