Các vấn đề về tham vấn trị giá

Các vấn đề về tham vấn trị giá HQ

Từ khi có thông tư 39/2018/TT-BTC thấy nhiều anh em làm xuất nhập khẩu và anh em bên doanh nghiệp XNK hay phàn nàn về tham vấn trong thông quan. Options xin phép được chia sẻ một số vấn đề như sau:

Các vấn đề về tham vấn trị giá HQ, Các vấn đề về tham vấn trị giá HQ, Các vấn đề về tham vấn trị giá HQ, Các vấn đề về tham vấn trị giá HQ, Các vấn đề về tham vấn trị giá HQ, 

Tham vấn giá hiểu thế nào cho đúng:

Trong mua bán hàng hóa, việc thương thảo xác định giá là nội dung quan trọng nhất, quyết định hiệu quả kinh doanh của DN. Nó phụ thuộc rất nhiều yếu tố như: Chất lượng, thương hiệu, cung cầu thị trường, cấp độ thương mại, chính sách phân phối, phương thức vận tải, cách thức, bao bì đóng gói, vị thế đàm phán, mùa vụ tiêu dùng, kỹ thuật đàm phán… Túm lại nó là kết quả của quá trình giao dịch để đạt tới mức giá thuận mua vừa bán. Khi khai HQ người khai HQ khai theo trị giá giao dịch này. Về nguyên tắc nhà nước tôn trọng, thừa nhận trị giá giao dịch của DN.

Tuy nhiên để được hưởng đúng trị giá giao địch DN cần hiểu đúng và tuân thủ:

Về pháp lý khái niệm trị giá giao dịch được quy định rất rõ tại khoản 1,2 Điều 6 Thông tư 39/2015/TT-BTC.

Trị giá giao dịch được áp dụng nếu thỏa mãn đủ các điều kiện tại khoản 3 Điều 6 Thông tư 39/2015/TT-BTC.

Khi DN không tuân thủ đúng quy định do: gian lận, thiếu hiểu biết hoặc cẩu thả dẫn đến khai sai trị giá HQ sẽ bác bỏ theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 25 TT 38/2015 đã sửa bởi TT39/2018. Việc xác định trị giá thuộc về thẩm quyền của HQ tuy nhiên phải tuân thủ 6 nguyên tắc theo TT39/2015/BTC.

Khi trị giá khai báo của DN thấp hơn Trị giá kiểm tra của HQ là có dấu hiệu rủi ro

HQ nghi ngờ về trị giá khai báo,( điểm b khoản 3 Điều 25 TT 38/2015 đã sửa bởi TT39/2018, dẫn đến: Cơ quan HQ yêu cầu DN giải trình hoặc tham vấn.

Dù giải trình hay tham vấn bạn phải chuẩn bị hồ sơ và chứng lý để đạt được các yêu cầu sau:

Nội dung, mục đích, bám sát khoản 3 Điều 6 Thông tư 39/2015/BTC để chứng minh DN đủ ĐK hưởng trị giá giao dich.

Nắm vững điểm b4 khoản 3 Điều 25 TT 38/2015 đã sửa bởi TT39/2018 giải tỏa các nghi ngờ của HQ

Hồ sơ chuẩn bị theo điểm b.2 khoản 4 Điều 25 TT 38/2015 đã sửa bởi TT39/2018.

Các vấn đề về tham vấn trị giá HQ, Các vấn đề về tham vấn trị giá HQ, Các vấn đề về tham vấn trị giá HQ, Các vấn đề về tham vấn trị giá HQ, Các vấn đề về tham vấn trị giá HQ, 

Phải làm gì khi hải quan phản hồi trị giá khai báo là “thấp”

Khi doanh nghiệp đến làm thủ tục hải quan tại chi cục hải quan đăng ký tờ khai, cán bộ công chức sau khi tiếp nhận hồ sơ, nếu mọi thông tin trên tờ khai đều đúng so với chứng từ thực tế thì cán bộ tiến hành kiểm tra giá trên hệ thống, bước này sẽ đánh giá được sản phẩm doanh nghiệp nhập có bị thấp hay không?

Nếu giá thấp hoặc nghi ngờ trị giá khai báo theo điểm b khoản 3 Điều 25 TT 38/2015/TT-BTC đã sửa bởi TT 39/2018/TT-BTC cơ quan hải quan sẽ yêu cầu doanh nghiệp giải trình các nghi ngờ và thắc mắc về giá và ra chỉ thị phản hồi trên phần mềm khai HQ và doanh nghiệp, lúc này doanh nghiêp có thể giải trình ngay hoặc khai sửa ngày đến giải trình với cơ quan hải quan về trị giá của hàng hóa nhập khẩu

Cần chú ý thời gian thâm vấn là trong vòng 30 ngày nhé, đừng hẹn sát nút mà hãy để cách ra, nếu thời điểm đó chưa đến để giải trình đươc thì làm công văn xin lùi ngày tham vấn và nộp cho cơ quan hải quan nhưng vẫn phải đáp ứng điều kiện trong 30 ngày. Sau đó cơ quan hải quan sẽ giải phóng hàng chờ kết quả tham vấn, doanh nghiệp được lấy hàng về và tới ngày tham vấn cần chuẩn bị hồ sơ để giải trình:

Vậy hồ sơ tham vấn bao gồm những gì?

Hợp đồng , invoice, packing list, điện chuyển tiền, vận đơn, các tài liệu kỹ thuật, email giao dịch trong đàm phán, giấy ủy quyền (nếu không phải giám đốc doanh nghiệp), CMND và các chứng từ liên quan… (Có thể chuẩn bị cả bản gốc lẫn bản sao (tốt nhất là chuẩn bị 2 bộ gồm 1 bộ bản chính cho cán bộ hải quan tham chiếu, 1 bộ bản sao cho cơ quan hải quan lưu”)

Và cái đặc biệt quan trọng là doanh nghiệp cần 1 người đi giải trình phải am hiểu về giao dịch XNK của doanh nghiệp, am hiểu về thương mai, am hiểu về hàng hóa và nắm rõ được quá trính giao dịch. Chốt lại yếu tố con người ở đây rất quan trọng nhé.

Các vấn đề về tham vấn trị giá HQ, Các vấn đề về tham vấn trị giá HQ, Các vấn đề về tham vấn trị giá HQ, Các vấn đề về tham vấn trị giá HQ, Các vấn đề về tham vấn trị giá HQ, 

Giải trình với cơ quan Hải Quan như thế nào?
Tất nhiên là giải trình dựa trên sự am hiểu và chứng từ liên quan tới lô hàng tham vấn giá và tìm cách giải tỏa các nghi ngờ của cơ quan hải quan. Vậy làm sao để giải trình và giải tỏa các nghi ngờ của cơ quan hải quan?

Cán bộ hải quan sẽ đưa ra phương pháp và có những câu hỏi đề nghị doanh nghiệp phải giải trình dựa trên thông tin từ hệ thông và các phương pháp áp dụng tuần tự theo 6 nguyên tắc xác định trị giá tại TT 39/2015/TT-BTC và sẽ dừng ngay tại nguyên tắc xác định được trị giá hải quan.

Theo thông tư 39/2015TT-/BTC thì có 6 nguyên tắc như sau:

a) Phương pháp trị giá giao dịch;

b) Phương pháp trị giá giao dịch của hàng hóa nhập khẩu giống hệt;

c) Phương pháp trị giá giao dịch của hàng hóa nhập khẩu tương tự;

d) Phương pháp trị giá khấu trừ;

đ) Phương pháp trị giá tính toán;

e) Phương pháp suy luận

Hàng hóa bên mình tới nguyên tắc thứ 3 là xong rồi, các bạn lưu ý nhớ dẫn chiếu các email giao dịch, các chứng từ liên quan, và giải thích với cơ quan hải quan thêm về chất lượng, thương hiệu, cung cầu thị trường, cấp độ thương mại, chính sách phân phối, phương thức vận tải, cách thức, bao bì đóng gói, vị thế đàm phán, mùa vụ tiêu dùng, kỹ thuật đàm phán…

Nói tóm lại giá của em khai báo là kết quả của quá trình giao dịch để đạt tới mức giá thuận mua vừa bán và tuân thủ đầy đủ các điều khoản trong hợp đồng hoắc chứng từ tương tự. Khi khai hải quan người khai hải quan khai theo trị giá giao dịch này. Về nguyên tắc Nhà nước tôn trọng, thừa nhận trị giá giao dịch của Doanh nghiệp.

Các câu hỏi mà cơ quan hải quan thường hỏi DN khi tham vấn giá

– Đề nghị công ty trình bày mối quan hệ giữa công ty và đối tác xuất khẩu là như thế nào?

– Anh/chị có phải là người trực tiếp tham gia vào quá trình giao dịch, đàm phán và ký kết hợp đồng ngoại thương hay không? Có nắm vững mọi hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty hay không?

– Đề nghị công ty cho biết chi tiết các loại hàng hóa, các yếu tố ảnh hưởng đến giá cả của mặt hàng đang tham vấn.

– Công ty đã chuyển tiền thanh toán cho người bán chưa?

– Công ty có phải trả cho người bán hoặc bên thứ ba khoản tiền nào khác liên quan đến lô hàng này ngoài khoản tiền đã thanh toán cho người bán theo trị giá ghi trên Invoice không?

– Công ty có khẳng định trị giá khai báo lô hàng thuộc tờ khai hải quan trên là số thực thanh toán của công ty với đối tác không?

– Công ty có toàn quyền định đoạt hàng hóa sau khi nhập khẩu không?

– Công ty có chứng từ bảo hiểm vận tải biển của lô hàng không?

….

Các nghi vấn của hải quan về Trị giá khai báo HQ của DN XNK

Về hàng hóa doanh nghiệp kinh doanh, ngành nghề kinh doanh;

Về đối tác của doanh nghiệp;

Cách thức đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa;

Các vấn đề liên quan đến nghi vấn về giá cả;

Các vấn đề về thanh toán;

Các thông tin chi tiết về hàng hóa;

Các vấn đề về bán hàng sau nhập khẩu (đối với trường hợp tham vấn hàng nhập khẩu);

Các điều kiện áp dụng phương pháp trị giá giao dịch của hàng hóa nhập khẩu;

Các mâu thuẫn về nội dung giữa các chứng từ trong bộ hồ sơ tham vấn (nếu có);

Các mâu thuẫn trong khai báo của người khai hải quan so với các chứng từ trong bộ hồ sơ hải quan;

….

Câu hỏi đại loại như: Căn cứ thông tin tại cơ sở dữ liệu giá, cơ quan Hải quan thấy nghi vấn về tính trung thực, chính xác của trị giá khai báo, đề nghị Công ty giải trình, chứng minh quá trình đàm phán để có được mức giá như khai báo.

Các vấn đề về tham vấn trị giá HQ, Các vấn đề về tham vấn trị giá HQ, Các vấn đề về tham vấn trị giá HQ, Các vấn đề về tham vấn trị giá HQ, Các vấn đề về tham vấn trị giá HQ, 

Biên bản làm việc, thông báo kết quả Tham vấn giá, thông quan và khiếu nại tố cáo:

1. Trong trường hợp tất cả các thắc mắc của cơ quan đều được doanh nghiệp giải trình hợp tình và hợp lý dựa trên việc doanh nghiệp cung cấp các chứng từ làm bằng chứng và áp dụng tuần tự các nguyên tắc thấy không có nghi vấn về giá thì cơ quan hải quan ra biên bản làm việc , ghi nhận tất cả những câu hỏi và câu trả lời của doanh nghiệp quy định tại điểm b.1.2 khoản 4 điều 25 thông tư 38/2015/TT-BTC và được sửa đổi bởi thông tư 39/2018/TT-BTC

Cơ quan Hải quan ghi rõ trên biên bản là : ”KHÔNG ĐỦ CƠ SỞ BÁC BỎ TRỊ GIÁ” và các bên tham gia phải ký vào biên bản làm việc đồng thời ra thông báo và tiến hành thông quan cho doanh nghiệp. Công ty các bạn được sử dụng kết quả tham vấn cho lô sau nếu là mặt hàng tương tự giống hệt nhé (quy định tại khoản 6 điều 25 TT38 và được sửa đổi bởi TT39/2018/BTC ).

2. Trường hợp cơ quan hải quan có đầy đủ bằng chứng chứng minh giá của doanh nghiệp khai báo có sự gian lận dừa trên chứng từ mà Doanh nghiệp nộp cho cơ quan hải quan và tham chiếu dữ liệu nhập khẩu thực tế và cách giải trình của Doanh nghiệp hoặc áp dụng các nguyên tắc xác định được trị giá và không chấp nhận giá của doanh nghiệp thì Cơ quan hải quan cũng tiến hành ghi nhận đầy đủ vào biên bản làm việc và ghi rõ trên biên bản là ”BÁC BỎ TRỊ GIÁ KHAI BÁO” đồng thời ra thông báo yêu cầu doanh nghiệp khai bổ sung trong thời hạn quy định. Trường hợp này phát sinh ra 2 vấn đề nhỏ tiếp:

Trường hợp doanh nghiệp chấp nhận thì nộp bổ sung thuế và thông quan theo quy đinh (trường hợp này thì đơn giản)

Trường hợp doanh nghiệp không đồng ý cơ sở giá mà cơ quan hải quan đưa ra thì vẫn phải tiến hành nôp bổ sung số thuế như trên biên bản và tiến hành làm đơn khiếu nại (đa phần các doanh nghiệp không nghiên cứu kỹ văn bản cứ làm công văn khiếu nạn dẫn đến khi đuối lý và kết quả là bị phạt chậm nộp)

Sau khi nộp đầy đủ số tiền thuế thì bắt đầu làm khiếu nại và cái này phải tuân thủ theo trình tự của luật khiếu nại Số: 02/2011/QH13. Nếu khiếu nại thành công doanh nghiệp được cơ quan hải quan hoàn số tiền thuế theo quy định và chấp nhận trị giá khai báo. Kinh nghiệm của Options là nếu công ty các bạn có quá trình giao dịch và bạn thật sự am hiểu và nắm rõ thì cứ bình tĩnh, tự tin trả lời đầy đủ và chi tiết các thắc mắc của cơ quan hải quan. Nói chung là không phải ngẫu nhiên có vấn đề phải đi tham vấn đâu nên hãy đọc kỹ và hiểu rõ về toàn bộ điều 25 TT 38/2015/TT-BTC và được sửa đổi bổ sung theo TT39/2018/TT-BTC. Còn chưa am hiểu hết thì hãy hỏi các vấn đề nêu trên và viết trước ra giấy để tham khảo nhé.

Nguồn: Tổng hợp

KHI QUÝ KHÁCH CÓ NHU CẦU

Làm thủ tục hải quan xuất nhập khẩu hàng hoá tại cát cảng (Cảng Cát lái, ICD, cảng Vict…) như thế nào? 

Làm thủ tục xuất khẩu, thủ tục nhập khẩu tại sân bay (kho TCS, kho SCSC) và kho hàng chuyển phát nhanh TECS (TNT, DHL, FEDEX, UPS).

Làm thủ tục bán hàng vào khu chế xuất – khu công nghệ cao, vùng kinh tế đặc biệt …

Các vấn đề về tham vấn trị giá HQ, Các vấn đề về tham vấn trị giá HQ, Các vấn đề về tham vấn trị giá HQ, Các vấn đề về tham vấn trị giá HQ, Các vấn đề về tham vấn trị giá HQ, 

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Về thủ tục hải quan theo từng loại hình xuất nhập khẩu (kinh doanh, đầu tư, gia công, sản xuất xuất khẩu, tạm nhập tái xuất, xuất nhập khẩu tại chỗ…)

Về chính sách mặt hàng, áp mã số HS, tính thuế hải quan, xác định trị giá hải quan, kiểm hoá hải quan, tham vấn giá, kiểm tra sau thông quan.

Về các hình thức thanh toán quốc tế: L/C, TT…

Về thủ tục hoàn thuế, miễn thuế, không thu thuế, thủ tục chuyển thuế NK và GTGT đã nộp sang tờ khai mới, thủ tục điều chỉnh thuế do nộp nhầm, nộp 2 lần tại hải quan cửa khẩu cảng biển, hải quan CK sân bay, hải quan khu công nghiệp – khu chế xuất, chi cục hải quan cửa khẩu biên giới đường bộ…

Về vận tải container kiêm DV giao nhận XNK, DV hải quan trọn gói.

Về thủ tục nhập máy móc thiết bị, công cụ tạo tài sản cố định, thủ tục xin giấy phép, danh mục hàng hoá miễn thuế, thủ tục xin xác nhận dây truyền đồng bộ.

Về thủ tục và hồ sơ xin C/O (giấy chứng nhận xuất xứ) các Form A, B, D, E, AK, AJ, AI, AANZ, VC…

Về thủ tục xin cấp chứng thư (XK), kiểm tra (NK) kiểm dịch thực vật, động vật, kiểm dịch vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Về thủ tục tái xuất (xuất trả) hàng hoá không đúng chất lượng, chủng loại, quy cách, vi phạm hợp đồng trong cả 02 trường hợp đã khai báo hải quan và chưa khai báo hải quan.

Về thủ tục / quy trình khai hải quan điện tử.

Về hướng dẫn đăng ký tài khoản khai hải quan điện tử VNACCS và khai báo hải quan hệ thống VNACCS/VCIS.

Về tư vấn thủ tục bảo lãnh ngân hàng để được hưởng chế độ ân hạn thuế.

Về cách sử dụng và cung cấp Token chữ ký số và gia hạn CKS khai hải quan.

Các vấn đề về tham vấn trị giá HQ, Các vấn đề về tham vấn trị giá HQ, Các vấn đề về tham vấn trị giá HQ, Các vấn đề về tham vấn trị giá HQ, Các vấn đề về tham vấn trị giá HQ, 

Dịch vụ khai báo hải quan tại Bình Dương

Các vấn đề về tham vấn trị giá HQ, Các vấn đề về tham vấn trị giá HQ, Các vấn đề về tham vấn trị giá HQ, Các vấn đề về tham vấn trị giá HQ, Các vấn đề về tham vấn trị giá HQ, 

Trong công cuộc hội nhập quốc tế, đa số các công ty trong nước và quốc tế đều không muốn tự tổ chức, vận hành và duy trì phòng xuất nhập khẩu với các lý do như sau: 

  • Chi phí lương nhân viên và các chế độ kèm theo rất cao và thường xuyên.
  • Chi phí tài sản cố định, công cụ dụng cụ, vật rẻ tiền mau hỏng, văn phòng phẩm… rất tốn kém và thường xuyên.
  • Khi không có nghiệp vụ HQ – xuất nhập khẩu thì vẫn phải duy trì phòng xuất nhập khẩu với các chi phí cố định thường xuyên kèm theo.
  • Tiềm ẩn rủi ro chính sách vì nhân viên có trình độ chưa chuyên nghiệp hoặc không chuyên, không cập nhật các chế độ chính sách XNK hiện tại kịp thời.
  • Khi gặp áp lực công việc thường thụ động, khó vượt qua…

Các vấn đề về tham vấn trị giá HQ, Các vấn đề về tham vấn trị giá HQ, Các vấn đề về tham vấn trị giá HQ, Các vấn đề về tham vấn trị giá HQ, Các vấn đề về tham vấn trị giá HQ, 

CÔNG TY TNHH TM&DV OPTIONS

Chuyên nghiệp – Uy tín – Cạnh tranh

Đội ngũ nhân viên lành nghề, luôn nắm bắt và cập nhật kịp thời các chế độ – chính sách, áp dụng linh hoạt trong mọi tình huống để thực hiện các nghiệp vụ một cách chuyên nghiệp với tinh thần trách nhiệm cao sẽ mang đến cho khách hàng sự hài lòng, thoải mái và thân thiện.

Hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline để được tư vấn chi tiết

0908279987
Scroll to Top