Công văn 6358 hướng dẫn về thủ tục nhập khẩu rựu

Công văn 6358 hướng dẫn về thủ tục nhập khẩu rựu

Công văn 6358 hướng dẫn về thủ tục nhập khẩu rựu, Công văn 6358 hướng dẫn về thủ tục nhập khẩu rựu, 

Công văn 6358 hướng dẫn về thủ tục nhập khẩu rựu

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 6358/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục nhập khẩu rượu

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Qua kiểm tra, rà soát việc làm thủ tục hải quan đối với mặt hàng đồ uống có cồn (rượu, bia, mặt hàng đồ uống lên men khác) nhập khẩu trong thời gian qua cho thấy việc áp dụng chính sách quản lý hàng hóa nhập khẩu tại các Chi cục Hải quan thực hiện không thống nhất.

Đ đảm bảo thủ tục hải quan thực hiện đúng quy định tại Luật Hải quan, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Hải quan, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia (có hiệu lực từ 01/01/2020); Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về xác định mặt hàng rượu, bia:

Theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 2 Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia thì:

1. Rượu là đồ ung có cn thực phẩm, được sản xuất từ quá trình lên men từ một hoặc hn hợp của các loại nguyên liệu chủ yếu gồm tinh bột của ngũ cốc, dịch đường của cây, hoa, củ, quả hoặc là đồ uống được pha chế từ cồn thực phẩm.

2. Bia là đồ ung có cồn thực phẩm, được sản xuất từ quá trình lên men từ hn hợp của các loại nguyên liệu chủ yếu gồm mạch nha (malt), đại mạch, nấm men bia, hoa bia (hoa houblon), nước”.

Căn cứ quy định trên thì các mặt hàng “đồ uống có cồn thực phẩm, được sản xuất từ quá trình lên men” đều thuộc sự điều chỉnh của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. Do vậy, khi làm thủ tục hải quan đối với sản phẩm đồ uống thực phẩm, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn người khai hải quan khai cụ th “nồng độ cồn” trên tờ khai hải quan để làm cơ sở áp dụng chính sách quản lý hàng hóa nhập khẩu.

2. Về thủ tục hải quan nhập khẩu rượu

a) Về hồ sơ nhập khẩu, gồm:

– Các chứng từ theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC);

– Giấy phép phân phối rượu do Bộ Công Thương cấp đối với mặt hàng rượu có độ cồn từ 5,5 độ trở lên theo quy định tại Nghị định số 105/2017/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 17/2020/NĐ-CP): 01 bản chụp;

– Đối với mặt hàng rượu có độ cồn dưới 5,5 độ, thương nhân chịu trách nhiệm thực hiện việc đăng ký với Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện nơi đặt trụ sở chính trước khi nhập khẩu theo mẫu số 14 mục II Phụ lục ban hành kèm Nghị định số 105/2017/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 17/2020/NĐ-CP); không phải nộp chứng từ này cho cơ quan hải quan khi làm thủ tục nhập khu.

– Chứng từ chứng nhận an toàn thực phẩm theo quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.

b) Rượu nhập khẩu phải được dán tem và ghi nhãn hàng hóa theo quy định.

c) Rượu chỉ được nhập khẩu qua các cửa khẩu quốc tế.

d) Khi kiểm tra hồ sơ, công chức hải quan phải kiểm tra đối chiếu thông tin về: tên rượu, tên nhà cung cấp nước ngoài trên tờ khai hải quan, hóa đơn thương mại, chứng từ chứng nhận an toàn thực phẩm với Giấy phép phân phối rượu do Bộ Công Thương cấp.

3. Về việc gửi hồ sơ hải quan qua hệ thống:

Qua kiểm tra, rà soát tờ khai hải quan và bộ hồ sơ hải quan do người khai hải quan nộp qua hệ thống cho thấy vẫn còn tình trạng bộ hồ sơ hải quan gửi không đầy đủ (đặc biệt là chứng từ kiểm tra chuyên ngành, giấy phép,…), gây khó khăn cho công tác kiểm tra của các đơn vị nghiệp vụ thuộc Tổng cục Hải quan.

Do vậy, yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc yêu cầu người khai hải quan gửi đầy đủ các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan qua hệ thống trước khi tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ.

4. Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc rà soát toàn bộ các tờ khai hải quan nhập khẩu mặt hàng đồ uống thực phẩm từ ngày 01/01/2020 đến nay, căn cứ Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và hướng dẫn tại công văn này, nếu xác định mặt hàng nhập khu là rượu thì phải đáp ứng các điều kiện nhập khẩu theo quy định về điều kiện nhập khẩu rượu quy định tại Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020).

Trường hợp phát hiện doanh nghiệp nhập khẩu không đáp ứng điều kiện nêu trên thì xử lý theo quy định và báo cáo kết quả rà soát về Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý về Hải quan) trước ngày 09/10/2020 để tổng hợp.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– TCT Nguyễn Văn Cẩn (để báo cáo);
– Cục ĐTCBL, Cục KTSTQ, Cục QLRR (để t/h);

– Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân Thành

Công văn 6358 hướng dẫn về thủ tục nhập khẩu rựu, Công văn 6358 hướng dẫn về thủ tục nhập khẩu rựu, 

Công văn 6358 hướng dẫn về thủ tục nhập khẩu rựu, Công văn 6358 hướng dẫn về thủ tục nhập khẩu rựu, 

Đại lý hải quan

Công văn 6358 hướng dẫn về thủ tục nhập khẩu rựu, Công văn 6358 hướng dẫn về thủ tục nhập khẩu rựu, 

KHI QUÝ KHÁCH CÓ NHU CẦU

Làm thủ tục hải quan xuất nhập khẩu hàng hoá tại cát cảng (Cảng Cát lái, ICD, cảng Vict…) như thế nào? 

Làm thủ tục xuất khẩu, thủ tục nhập khẩu tại sân bay (kho TCS, kho SCSC) và kho hàng chuyển phát nhanh TECS (TNT, DHL, FEDEX, UPS).

Làm thủ tục bán hàng vào khu chế xuất – khu công nghệ cao, vùng kinh tế đặc biệt …

Công văn 6358 hướng dẫn về thủ tục nhập khẩu rựu, Công văn 6358 hướng dẫn về thủ tục nhập khẩu rựu, 

HÃY LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CHI TIẾT

Về thủ tục hải quan theo từng loại hình xuất nhập khẩu (kinh doanh, đầu tư, gia công, sản xuất xuất khẩu, tạm nhập tái xuất, xuất nhập khẩu tại chỗ…)

Về chính sách mặt hàng, áp mã số HS, tính thuế hải quan, xác định trị giá hải quan, kiểm hoá hải quan, tham vấn giá, kiểm tra sau thông quan.

Về thủ tục hoàn thuế, miễn thuế, không thu thuế, thủ tục chuyển thuế NK và GTGT đã nộp sang tờ khai mới, thủ tục điều chỉnh thuế do nộp nhầm, nộp 2 lần tại hải quan cửa khẩu cảng biển, hải quan CK sân bay, hải quan khu công nghiệp – khu chế xuất, chi cục hải quan cửa khẩu biên giới đường bộ…

Về vận tải container kiêm DV giao nhận XNK, DV hải quan trọn gói.

Về thủ tục nhập máy móc thiết bị, công cụ tạo tài sản cố định, thủ tục xin giấy phép, danh mục hàng hoá miễn thuế, thủ tục xin xác nhận dây truyền đồng bộ.

Về thủ tục và hồ sơ xin C/O (giấy chứng nhận xuất xứ) các Form A, B, D, E, AK, AJ, AI, AANZ, VC…

Về thủ tục xin cấp chứng thư (XK), kiểm tra (NK) kiểm dịch thực vật, động vật, kiểm dịch vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Về thủ tục tái xuất (xuất trả) hàng hoá không đúng chất lượng, chủng loại, quy cách, vi phạm hợp đồng trong cả 02 trường hợp đã khai báo hải quan và chưa khai báo hải quan.

Về hướng dẫn đăng ký tài khoản khai hải quan điện tử VNACCS và khai báo hải quan hệ thống VNACCS/VCIS.

Công văn 6358 hướng dẫn về thủ tục nhập khẩu rựu, Công văn 6358 hướng dẫn về thủ tục nhập khẩu rựu, 

Công ty dịch vụ vận tải tại Bình Dương

Công văn 6358 hướng dẫn về thủ tục nhập khẩu rựu, Công văn 6358 hướng dẫn về thủ tục nhập khẩu rựu, 

VÌ SAO CÁC BẠN CẦN ĐẾN CHÚNG TÔI

Trong công cuộc hội nhập quốc tế, đa số các công ty trong nước và quốc tế đều không muốn tự tổ chức, vận hành và duy trì phòng xuất nhập khẩu với các lý do như sau: 

  • Chi phí lương nhân viên và các chế độ kèm theo rất cao và thường xuyên.
  • Chi phí tài sản cố định, công cụ dụng cụ, vật rẻ tiền mau hỏng, văn phòng phẩm… rất tốn kém và thường xuyên.
  • Khi không có nghiệp vụ HQ – xuất nhập khẩu thì vẫn phải duy trì phòng xuất nhập khẩu với các chi phí cố định thường xuyên kèm theo.
  • Tiềm ẩn rủi ro chính sách vì nhân viên có trình độ chưa chuyên nghiệp hoặc không chuyên, không cập nhật các chế độ chính sách XNK hiện tại kịp thời.
  • Khi gặp áp lực công việc thường thụ động, khó vượt qua…

Công văn 6358 hướng dẫn về thủ tục nhập khẩu rựu, Công văn 6358 hướng dẫn về thủ tục nhập khẩu rựu, 

Vận tải hàng hóa tại Bình Dương

Chuyên nghiệp – Uy tín – Cạnh tranh

Đội ngũ nhân viên lành nghề, luôn nắm bắt và cập nhật kịp thời các chế độ – chính sách, áp dụng linh hoạt trong mọi tình huống để thực hiện các nghiệp vụ một cách chuyên nghiệp với tinh thần trách nhiệm cao sẽ mang đến cho khách hàng sự hài lòng, thoải mái và thân thiện.

Hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline để được tư vấn chi tiết

Công văn 6358 hướng dẫn về thủ tục nhập khẩu rựu, Công văn 6358 hướng dẫn về thủ tục nhập khẩu rựu, 

0986839825
Scroll to Top