Gia công hàng hóa sản xuất xuất khẩu

Gia công hàng hóa sản xuất xuất khẩu là một hoạt động quang trọng không thể thiếu trong nền kinh tế hiện nay. Vậy thủ tục thành lập nhà máy gia công như thế nào? Mặt hằng được phép gia công là gì? Hợp đồng gia công được ký kết như thế nào. Hãy cùng Options tham khảo bài viết sau đây để giải đáp những vướng mắt mà doanh nghiệp bạn đang gặp phải về vấn đề gia công.

Gia công hàng hóa sản xuất xuất khẩu, Gia công hàng hóa sản xuất xuất khẩu, Gia công hàng hóa sản xuất xuất khẩu, Gia công hàng hóa sản xuất xuất khẩu, 

Gia công hàng hóa sản xuất xuất khẩu

Gia công hàng hóa sản xuất xuất khẩu, Gia công hàng hóa sản xuất xuất khẩu, Gia công hàng hóa sản xuất xuất khẩu, Gia công hàng hóa sản xuất xuất khẩu, 

Vấn đề 1: Hàng hóa nào được phép gia công?

Theo quy định hiện này, thương nhân Việt Nam được nhận gia công hàng hóa hợp pháp cho thương nhân nước ngoài, trừ hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu; hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu.

Vấn đề 2: Định mức gia công được xác định khi nào?

Theo quy định hiện nay, đơn vị nhận gia công và đơn vị đặt gia công tự thỏa thuận về định mức sử dụng, tiêu hao.. trong hợp đồng gia công và người đại diện theo pháp luật của thương nhân nhận gia công chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc này.

Vấn đề 3: Hợp đồng gia công gồm những nội dung gì?

Khi thực hiện gia công, thương nhân nhận gia công cần ký hợp đồng gia công với thương nhân nước ngoài. Hợp đồng gia công phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương theo quy định của Luật thương mại và phải tối thiểu bao gồm các điều khoản sau:

 1. Tên, địa chỉ của các bên ký hợp đồng và bên gia công trực tiếp.
 2. Tên, số lượng sản phẩm gia công.
 3. Giá gia công.
 4. Thời hạn thanh toán và phương thức thanh toán.
 5. Danh mục, số lượng, trị giá nguyên liệu, phụ liệu, vật tư nhập khẩu và nguyên liệu, phụ liệu, vật tư sản xuất trong nước (nếu có) để gia công; định mức sử dụng nguyên liệu, phụ liệu, vật tư; định mức vật tư tiêu hao và tỷ lệ hao hụt nguyên liệu trong gia công.
 6. Danh mục và trị giá máy móc, thiết bị cho thuê, cho mượn hoặc tặng cho để phục vụ gia công (nếu có).
 7. Biện pháp xử lý phế liệu, phế thải, phế phẩm và nguyên tắc xử lý máy móc, thiết bị thuê, mượn, nguyên liệu, phụ liệu, vật tư dư thừa sau khi kết thúc hợp đồng gia công.
 8. Địa điểm và thời gian giao hàng.
 9. Nhãn hiệu hàng hóa và tên gọi xuất xứ hàng hóa.
 10. Thời hạn hiệu lực của hợp đồng.

Gia công hàng hóa sản xuất xuất khẩu, Gia công hàng hóa sản xuất xuất khẩu, Gia công hàng hóa sản xuất xuất khẩu, Gia công hàng hóa sản xuất xuất khẩu, 

Vấn đề 4: Thời hạn thông báo cơ sở sản xuất, thông báo hợp đồng gia công và phụ lục của hợp đồng gia công.

Trước khi nhập lô hàng nguyên liệu đầu tiên về gia công, đơn vị nhận gia công có trách nhiệm Thông báo cơ sở sản xuất với cơ quan Hải quan để được cơ quan hải quan kiểm tra và chấp thuận và trước khi thực hiện hợp đồng, đơn vị gia công có trách nhiệm thông báo Hợp đồng gia công với cơ quan hải quan qua hệ thống mạng hải quan.

Trong quá trình thực hiện, các thay đổi về cơ sở sản xuất, hợp đồng, phụ lục hợp đồng cần được thông báo với cơ quan hải quan. Vậy các vấn đề cần chú ý trong giai đoạn này là:

1. Thông báo cơ sở sản xuất
2. Thông báo và cập nhật phụ lục hợp đồng gia công

Gia công hàng hóa sản xuất xuất khẩu, Gia công hàng hóa sản xuất xuất khẩu, Gia công hàng hóa sản xuất xuất khẩu, Gia công hàng hóa sản xuất xuất khẩu, 

Vấn đề 5: Kiểm tra cớ sở sản xuất gia công

Trong các trường hợp sau, cơ quan hải quan sẽ ra quyết định kiểm tra cơ sở sản xuất hàng gia công:

a) Tổ chức, cá nhân lần đầu tiên nhập khẩu hàng hóa để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu;

b) Khi phát hiện có dấu hiệu xác định tổ chức, cá nhân thay đổi thông tin về địa chỉ, ngành hàng, quy mô, năng lực sản xuất nhưng không thông báo với cơ quan hải quan;

c) Tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa để gia công cho thương nhân nước ngoài nhưng thuê tổ chức, cá nhân khác thực hiện gia công lại toàn bộ hợp đồng gia công;

d) Khi phát hiện dấu hiệu xác định tổ chức, cá nhân lưu giữ nguyên liệu vật tư, linh kiện nhập khẩu và sản phẩm xuất khẩu ngoài các địa điểm đã thông báo với cơ quan hải quan;

đ) Các trường hợp khác kiểm tra trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro.

Gia công hàng hóa sản xuất xuất khẩu, Gia công hàng hóa sản xuất xuất khẩu, Gia công hàng hóa sản xuất xuất khẩu, Gia công hàng hóa sản xuất xuất khẩu, 

Vấn đề 6: Kiểm tra tồn kho hàng gia công

Trong một số trường hợp, cơ quan hải quan có thể tiến hành các biện pháp kiểm tra tình hình sử dụng, tồn kho nguyên liệu, vật tư, máy móc thiết bị và hàng hóa xuất khẩu,

Có hai hình thức kiểm tra:

+ Kiểm tra tại cơ quan hải quan: Đối với trường hợp có dấu hiệu rủi ro nhập khẩu máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư quá chu ý sản xuất nhưng không có sản phẩm xuất khẩu; tăng giảm bất thường so với năng lực sản xuất;

+ Kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp: Kê khai sản phẩm xuất khẩu không đúng quy định và không đúng thực tế; bán nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị, sản phẩm vào nội địa …

Gia công hàng hóa sản xuất xuất khẩu, Gia công hàng hóa sản xuất xuất khẩu, Gia công hàng hóa sản xuất xuất khẩu, Gia công hàng hóa sản xuất xuất khẩu, 

Vấn đề 7: Địa điểm làm thủ tục hải quan gia công

Đơn vị khai báo hải quan gia công có thể lựa chọn một trong các địa điểm sau:

a.1) Chi cục Hải quan nơi tổ chức, cá nhân có trụ sở chính hoặc trụ sở chi nhánh hoặc cơ sở sản xuất;

a.2) Chi cục Hải quan cửa khẩu hoặc Chi cục Hải quan cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa;

a.3) Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công, sản xuất xuất khẩu thuộc Cục Hải quan nơi có cơ sở sản xuất hoặc nơi có cửa khẩu nhập.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng gia công, có các thủ tục hải quan chính như sau:

Thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, vật tư
Thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị thuê, mượn để thực hiện hợp đồng gia công
Thủ tục xuất khẩu thành phẩm gia công
Thủ tục hải quan đối với trường hợp thuê gia công lại
Thủ tục giao, nhận sản phẩm gia công chuyển tiếp
Thủ tục hải quan xử lý nguyên liệu, vật tư dư thừa; phế thải, phế liệu, phế phẩm; máy móc, thiết bị thuê, mượn
Xử lý đối với trường hợp bên đặt gia công từ bỏ nguyên liệu, vật tư dư thừa; máy móc, thiết bị thuê, mượn; sản phẩm gia công

Gia công hàng hóa sản xuất xuất khẩu, Gia công hàng hóa sản xuất xuất khẩu, Gia công hàng hóa sản xuất xuất khẩu, Gia công hàng hóa sản xuất xuất khẩu, 

Vấn đề 8: Thuế phát sinh đối với loại hình gia công

Trong đại đa số các trường hợp, loại hình gia công được miễn thuế nhập khẩu với nguyên liệu, vật tư … và miễn thuế xuất khẩu đối với thành phầm

Khoản 6, điều 16, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (Luật số 107/2016/QH13 do Quốc hội ban hành ngày 06/04/2016) quy định về trường hợp miễn thuế:

Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để gia công sản phẩm xuất khẩu; sản phẩm hoàn chỉnh nhập khẩu để gắn vào sản phẩm gia công; sản phẩm gia công xuất khẩu.

Sản phẩm gia công xuất khẩu được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư trong nước có thuế xuất khẩu thì không được miễn thuế đối với phần trị giá nguyên liệu, vật tư trong nước tương ứng cấu thành trong sản phẩm xuất khẩu.

Hàng hóa xuất khẩu để gia công sau đó nhập khẩu được miễn thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu tính trên phần trị giá của nguyên vật liệu xuất khẩu cấu thành sản phẩm gia công. Đối với hàng hóa xuất khẩu để gia công sau đó nhập khẩu là tài nguyên, khoáng sản, sản phẩm có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên thì không được miễn thuế.

Gia công hàng hóa sản xuất xuất khẩu, Gia công hàng hóa sản xuất xuất khẩu, Gia công hàng hóa sản xuất xuất khẩu, Gia công hàng hóa sản xuất xuất khẩu, 

Vấn đề 9: Xử lý nguyên phụ liệu gia công dư thừa

Chậm nhất 30 ngày kể từ ngày hợp đồng gia công kết thúc hoặc hết hiệu lực thực hiện, tổ chức, cá nhân phải hoàn thành việc thực hiện các thủ tục giải quyết nguyên liệu, vật tư dư thừa, phế liệu, phế phẩm, máy móc, thiết bị thuê, mượn và sản phẩm gia công theo một trong các cách sau:

a) Bán tại thị trường Việt Nam;

b) Xuất khẩu trả ra nước ngoài;

c) Chuyển sang thực hiện hợp đồng gia công khác tại Việt Nam;

d) Biếu, tặng tại Việt Nam;

đ) Tiêu hủy tại Việt Nam.

Trong trường hợp Phế liệu, phế phẩm và nguyên liệu, vật tư dư thừa đã nhập khẩu để gia công không quá 3% tổng lượng của từng nguyên liệu, vật tư thực nhập khẩu theo hợp đồng gia công được miễn thuế nhập khẩu khi tiêu thụ nội địa, nhưng phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường (nếu có) cho cơ quan hải quan.

Gia công hàng hóa sản xuất xuất khẩu, Gia công hàng hóa sản xuất xuất khẩu, Gia công hàng hóa sản xuất xuất khẩu, Gia công hàng hóa sản xuất xuất khẩu, 

Vấn đề 10: Báo cáo quyết toán hợp đồng gia công

Thủ tục quyết toán gia công

+ Nếu tổ chức, cá nhân thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu quản lý, sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu thì không phải báo cáo quyết toán với với cơ quan hải quan

+ Đối với tổ chức, cá nhân chưa tham gia kết nối hệ thống thì thực hiện nộp báo cáo quyết toán theo mẫu số 15/BCQT-NVL/GSQL, mẫu số 15a/BCQT-SP/GSQL và mẫu số 16/TBĐMTT-GSQL chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính

Gia công hàng hóa sản xuất xuất khẩu, Gia công hàng hóa sản xuất xuất khẩu, Gia công hàng hóa sản xuất xuất khẩu, Gia công hàng hóa sản xuất xuất khẩu, 

Vấn đề 11: Văn bản pháp lý liên quan

Luật thương mại 2015 quy định về Gia công tại Mục 1. Gia công trong thương mại, từ điều 178 đến điều 184.

Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 12/06/2017, Tiểu mục 5 điều 51 và điều 52 quy định Quản lý hoạt động nhận gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài  và Quản lý hoạt động đặt gia công hàng hóa ở nước ngoài

Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý ngoại thương dành toàn bộ chương V: Gia Công hàng hóa có yếu tố nước ngoài (điều 38 đến điều 49) quy định chi tiết điều 51 và 52 của Luật quản lý ngoại thương.

Luật hải quan số 54/2014/QH13 do Quốc hội ban hành ngày 23/06/2014

Văn bản hợp nhất số 24/VBHN-BTC ngày 11/07/2018 – Hợp nhất Nghị định số 08/2015/NĐ-CP và Nghị định số 59/2018/NĐ-CP)

Thông tư1 25/VBHN-BTC: Thủ tục hải quan đối với hàng gia công được quy định tại thông tư 38/2015/TT-BTC và thông tư 39/2015/TT-BTC (hai thông tư này được hợp nhất tại thông tư1 25/VBHN-BTC ngày 06/09/2018 Quy định về Thủ tục hải quan, Kiểm tra, giám sát hải quan; Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu)

Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016: Thuế trong hoạt động gia công được quy định tại Thông tư1 25/VBHN-BTC ngày 06/09/2018 và Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/04/2016.

Dịch vụ khai báo hải quan tại Bình Dương

KHI QUÝ KHÁCH CÓ NHU CẦU

Làm thủ tục hải quan xuất nhập khẩu hàng hoá tại cát cảng (Cảng Cát lái, ICD, cảng Vict…) như thế nào? 

Làm thủ tục xuất khẩu, thủ tục nhập khẩu tại sân bay (kho TCS, kho SCSC) và kho hàng chuyển phát nhanh TECS (TNT, DHL, FEDEX, UPS).

Làm thủ tục bán hàng vào khu chế xuất – khu công nghệ cao, vùng kinh tế đặc biệt …

Gia công hàng hóa sản xuất xuất khẩu, Gia công hàng hóa sản xuất xuất khẩu, Gia công hàng hóa sản xuất xuất khẩu, Gia công hàng hóa sản xuất xuất khẩu, 

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Về thủ tục hải quan theo từng loại hình xuất nhập khẩu (kinh doanh, đầu tư, gia công, sản xuất xuất khẩu, tạm nhập tái xuất, xuất nhập khẩu tại chỗ…)

Về chính sách mặt hàng, áp mã số HS, tính thuế hải quan, xác định trị giá hải quan, kiểm hoá hải quan, tham vấn giá, kiểm tra sau thông quan.

Về các hình thức thanh toán quốc tế: L/C, TT…

Về thủ tục hoàn thuế, miễn thuế, không thu thuế, thủ tục chuyển thuế NK và GTGT đã nộp sang tờ khai mới, thủ tục điều chỉnh thuế do nộp nhầm, nộp 2 lần tại hải quan cửa khẩu cảng biển, hải quan CK sân bay, hải quan khu công nghiệp – khu chế xuất, chi cục hải quan cửa khẩu biên giới đường bộ…

Về vận tải container kiêm DV giao nhận XNK, DV hải quan trọn gói.

Về thủ tục nhập máy móc thiết bị, công cụ tạo tài sản cố định, thủ tục xin giấy phép, danh mục hàng hoá miễn thuế, thủ tục xin xác nhận dây truyền đồng bộ.

Về thủ tục và hồ sơ xin C/O (giấy chứng nhận xuất xứ) các Form A, B, D, E, AK, AJ, AI, AANZ, VC…

Về thủ tục xin cấp chứng thư (XK), kiểm tra (NK) kiểm dịch thực vật, động vật, kiểm dịch vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Về thủ tục tái xuất (xuất trả) hàng hoá không đúng chất lượng, chủng loại, quy cách, vi phạm hợp đồng trong cả 02 trường hợp đã khai báo hải quan và chưa khai báo hải quan.

Về thủ tục / quy trình khai hải quan điện tử.

Về hướng dẫn đăng ký tài khoản khai hải quan điện tử VNACCS và khai báo hải quan hệ thống VNACCS/VCIS.

Về tư vấn thủ tục bảo lãnh ngân hàng để được hưởng chế độ ân hạn thuế.

Về cách sử dụng và cung cấp Token chữ ký số và gia hạn CKS khai hải quan.

Gia công hàng hóa sản xuất xuất khẩu, Gia công hàng hóa sản xuất xuất khẩu, Gia công hàng hóa sản xuất xuất khẩu, Gia công hàng hóa sản xuất xuất khẩu, 

Trong công cuộc hội nhập quốc tế, đa số các công ty trong nước và quốc tế đều không muốn tự tổ chức, vận hành và duy trì phòng xuất nhập khẩu với các lý do như sau: 

 • Chi phí lương nhân viên và các chế độ kèm theo rất cao và thường xuyên.
 • Chi phí tài sản cố định, công cụ dụng cụ, vật rẻ tiền mau hỏng, văn phòng phẩm… rất tốn kém và thường xuyên.
 • Khi không có nghiệp vụ HQ – xuất nhập khẩu thì vẫn phải duy trì phòng xuất nhập khẩu với các chi phí cố định thường xuyên kèm theo.
 • Tiềm ẩn rủi ro chính sách vì nhân viên có trình độ chưa chuyên nghiệp hoặc không chuyên, không cập nhật các chế độ chính sách XNK hiện tại kịp thời.
 • Khi gặp áp lực công việc thường thụ động, khó vượt qua…

Chuyên nghiệp – Uy tín – Cạnh tranh

Đội ngũ nhân viên lành nghề, luôn nắm bắt và cập nhật kịp thời các chế độ – chính sách, áp dụng linh hoạt trong mọi tình huống để thực hiện các nghiệp vụ một cách chuyên nghiệp với tinh thần trách nhiệm cao sẽ mang đến cho khách hàng sự hài lòng, thoải mái và thân thiện.

Hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline để được tư vấn chi tiết

0986839825
Scroll to Top