Thế nào là bất khả kháng?

Thế nào là bất khả kháng?

 Ví dụ: Chủ tàu/người vận chuyển đưa tàu đến cảng nhận hàng (loading port) muộn hơn so với thời gian đã thỏa thuận trong hợp đồng vận chuyển theo chuyến với lý do tàu gặp thời tiết xấu và họ coi đây là “bất khả kháng” nên không chịu trách nhiệm về thiệt hại mà người thuê vận chuyển phải chịu do tàu đến chậm.

Thế nào là bất khả kháng?, Thế nào là bất khả kháng?, Thế nào là bất khả kháng?, Thế nào là bất khả kháng?, Thế nào là bất khả kháng?, Thế nào là bất khả kháng?, Thế nào là bất khả kháng?, Thế nào là bất khả kháng?, 

Vậy như thế nào là bất khả kháng? Bạn đừng quá lo lắng, Options luôn đồng hành cùng với những khó khăn và vướng mắc chưa được giải quyết của bạn.

Thế nào là bất khả kháng?, Thế nào là bất khả kháng?, Thế nào là bất khả kháng?, Thế nào là bất khả kháng?, Thế nào là bất khả kháng?, Thế nào là bất khả kháng?, Thế nào là bất khả kháng?, Thế nào là bất khả kháng?, 

 “Bất khả kháng” là một khái niệm được dùng khá phổ biến nhưng nhiều khi chưa hẳn đã được hiểu đúng. Ví dụ như, trong hợp đồng chuyển phát nhanh (in cùng với biên lai) của một hãng vận chuyển có câu: “Công ty không hoàn lại cước trong các trường hợp sau: Chuyển phát chậm trong các trường hợp bất khả kháng như: Động đất, chiến sự, bão lụt…”, hoặc thông báo hoãn họp sau khi đã có xác nhận tham dự .

Thuật ngữ “bất khả kháng” dễ gây ra nhiều cách hiểu khác nhau ở chỗ, trong một chừng mực nào đó, nó tùy thuộc vào suy nghĩ và đánh giá của người trong cuộc ở vào một tình huống cụ thể để xác định xem sự kiện nào đó có được coi là bất khả kháng hay không nếu không có những giải thích cụ thể (về bất khả kháng) do các bên có liên quan thỏa thuận.

Nói chung, có ba yếu tố cần lưu ý khi xem xét một sự kiện (sự việc, hiện tượng…) có được coi là bất khả kháng hay không. Đó là, 
Trước hết, sự kiện đó phải có yếu tố tác động từ bên ngoài (foreign), 
Tiếp theo là sự kiện đó không lường trước hay không dự tính trước (unexpected)
Vếu tố bất ngờ và cuối cùng là không thể khắc phục hay vượt qua được (insurmountable).

Thế nào là bất khả kháng?, Thế nào là bất khả kháng?, Thế nào là bất khả kháng?, Thế nào là bất khả kháng?, Thế nào là bất khả kháng?, Thế nào là bất khả kháng?, Thế nào là bất khả kháng?, Thế nào là bất khả kháng?, 

Sơ bộ khái niệm về bất khả kháng là như vậy. Tuy khá dễ hiểu về mặt định nghĩa nhưng thực tế cho thấy, để áp dụng những yếu tố nói trên vào một sự kiện cụ thể thì khó hơn rất nhiều. Tóm lại là, một sự kiện phải có đủ ba yếu tố nói trên mới được coi là bất khả kháng.

Về vấn đề thời tiết xấu nêu trên làm cho tàu không thể đến cảng đúng thời hạn theo thỏa thuận, thì thời tiết có thể coi là do “số trời đã định”. Ví dụ, một nước nào đó (Việt Nam, Phi-lip-pin…) nằm ở vị trí địa lý mà hầu như năm nào cũng có ít nhất vài ba cơn bão đến “hỏi thăm” vào một số tháng nhất định của năm, gần như được gọi là “mùa mưa bão” (và “sống chung với lũ”) thì nếu áp dụng “tiêu chuẩn” của bất khả kháng, yếu tố “không lường trước hay không dự tính trước được” còn có nhiều tranh cãi vì năm nào cũng có, chắc chắn là biết trước được nhưng lại không thể xác định cụ thể là vào lúc nào. Một ví dụ khác là ở vùng hay có động đất như Nhật Bản, hầu như năm nào cũng xảy ra động đất, không lớn thì nhỏ. Như vậy là biết trước được nhưng cho đến nay không thể biết cụ thể là vào lúc nào, ở đâu và mức độ ra sao.

Một điểm nữa của bất khả kháng là “không thể khắc phục được”. Trở lại việc tàu đến chậm vì thời tiết xấu, người thuê vận chuyển có thể lý luận rằng nếu tàu có kế hoạch chạy sớm hơn một chút để bù cho thời gian dự tính có thời tiết xấu thì tàu đã không đến chậm. Như vậy không phải là “không thể khắc phục được”. Do đó, việc không thể khắc phục được phải luôn luôn tồn tại và là một yếu tố gây ra chậm trễ quá mức bình thường làm cho hợp đồng không thực hiện được đúng như thoả thuận. Cuối cùng, yếu tố tác động từ bên ngoài thì dễ thấy. Nêu ra như vậy chỉ để nhằm phân biệt với yếu tố chủ quan do các bên gây ra.

Qua phần nêu trên, xem ra khái niệm “bất khả kháng” rất dễ làm phát sinh tranh chấp. Có thể hạn chế tranh chấp bằng cách tham chiếu điều khoản mẫu về bất khả kháng của một tổ chức nào đó (ví dụ như “Điều khoản về bất khả kháng của Phòng Thương mại Quốc tế (ICC) năm 2003” – ICC Force Majeure Clause 2003) hoặc lập “danh sách” những sự kiện mà các bên coi là “bất khả kháng” để dễ dàng “đối chiếu” khi “có chuyện”; chẳng hạn như dưới đây là điều khoản về bất khả kháng nêu trong một hợp đồng mua bán tàu biển theo cách “liệt kê”.

Xin nêu nguyên văn để bạn đọc tham khảo khác nhau ở chỗ, trong một chừng mực nào đó, nó tùy thuộc vào suy nghĩ và đánh giá của người trong cuộc ở vào một tình huống cụ thể để xác định xem sự kiện nào đó có được coi là bất khả kháng hay không nếu không có những giải thích cụ thể (về bất khả kháng) do các bên có liên quan thỏa thuận.

Nói chung, có ba yếu tố cần lưu ý khi xem xét một sự kiện (sự việc, hiện tượng…) có được coi là bất khả kháng hay không. Đó là, trước hết, sự kiện đó phải có yếu tố tác động từ bên ngoài (foreign), tiếp theo là sự kiện đó không lường trước hay không dự tính trước (unexpected) – yếu tố bất ngờ và cuối cùng là không thể khắc phục hay vượt qua được (insurmountable).

Sơ bộ khái niệm về bất khả kháng là như vậy. Tuy khá dễ hiểu về mặt định nghĩa nhưng thực tế cho thấy, để áp dụng những yếu tố nói trên vào một sự kiện cụ thể thì khó hơn rất nhiều. Tóm lại là, một sự kiện phải có đủ ba yếu tố nói trên mới được coi là bất khả kháng.Về vấn đề thời tiết xấu nêu trên làm cho tàu không thể đến cảng đúng thời hạn theo thỏa thuận, thì thời tiết có thể coi là do “số trời đã định”.

Ví dụ, một nước nào đó (Việt Nam, Phi-lip-pin…) nằm ở vị trí địa lý mà hầu như năm nào cũng có ít nhất vài ba cơn bão đến “hỏi thăm” vào một số tháng nhất định của năm, gần như được gọi là “mùa mưa bão” (và “sống chung với lũ”) thì nếu áp dụng “tiêu chuẩn” của bất khả kháng, yếu tố “không lường trước hay không dự tính trước được” còn có nhiều tranh cãi vì năm nào cũng có, chắc chắn là biết trước được nhưng lại không thể xác định cụ thể là vào lúc nào.

Một ví dụ khác là ở vùng hay có động đất như Nhật Bản, hầu như năm nào cũng xảy ra động đất, không lớn thì nhỏ. Như vậy là biết trước được nhưng cho đến nay không thể biết cụ thể là vào lúc nào, ở đâu và mức độ ra sao. Một điểm nữa của bất khả kháng là “không thể khắc phục được”.

Trở lại việc tàu đến chậm vì thời tiết xấu, người thuê vận chuyển có thể lý luận rằng nếu tàu có kế hoạch chạy sớm hơn một chút để bù cho thời gian dự tính có thời tiết xấu thì tàu đã không đến chậm. Như vậy không phải là “không thể khắc phục được”. Do đó, việc không thể khắc phục được phải luôn luôn tồn tại và là một yếu tố gây ra chậm trễ quá mức bình thường làm cho hợp đồng không thực hiện được đúng như thoả thuận. Cuối cùng, yếu tố tác động từ bên ngoài thì dễ thấy. Nêu ra như vậy chỉ để nhằm phân biệt với yếu tố chủ quan do các bên gây ra.

Qua phần nêu trên, xem ra khái niệm “bất khả kháng” rất dễ làm phát sinh tranh chấp. Có thể hạn chế tranh chấp bằng cách tham chiếu điều khoản mẫu về bất khả kháng của một tổ chức nào đó (ví dụ như “Điều khoản về bất khả kháng của Phòng Thương mại Quốc tế (ICC) năm 2003” – ICC Force Majeure Clause 2003) hoặc lập “danh sách” những sự kiện mà các bên coi là “bất khả kháng” để dễ dàng “đối chiếu” khi “có chuyện”; chẳng hạn như dưới đây là điều khoản về bất khả kháng nêu trong một hợp đồng mua bán tàu biển theo cách “liệt kê”. Xin nêu nguyên văn để bạn đọc tham khảo

Thế nào là bất khả kháng?, Thế nào là bất khả kháng?, Thế nào là bất khả kháng?, Thế nào là bất khả kháng?, Thế nào là bất khả kháng?, Thế nào là bất khả kháng?, Thế nào là bất khả kháng?, Thế nào là bất khả kháng?, 

KHI QUÝ KHÁCH CÓ NHU CẦU

Làm thủ tục hải quan xuất nhập khẩu hàng hoá tại cát cảng (Cảng Cát lái, ICD, cảng Vict…) như thế nào? 

Làm thủ tục xuất khẩu, thủ tục nhập khẩu tại sân bay (kho TCS, kho SCSC) và kho hàng chuyển phát nhanh TECS (TNT, DHL, FEDEX, UPS).

Làm thủ tục bán hàng vào khu chế xuất – khu công nghệ cao, vùng kinh tế đặc biệt …

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Về thủ tục hải quan theo từng loại hình xuất nhập khẩu (kinh doanh, đầu tư, gia công, sản xuất xuất khẩu, tạm nhập tái xuất, xuất nhập khẩu tại chỗ…)

Về chính sách mặt hàng, áp mã số HS, tính thuế hải quan, xác định trị giá hải quan, kiểm hoá hải quan, tham vấn giá, kiểm tra sau thông quan.

Về các hình thức thanh toán quốc tế: L/C, TT…

Về thủ tục hoàn thuế, miễn thuế, không thu thuế, thủ tục chuyển thuế NK và GTGT đã nộp sang tờ khai mới, thủ tục điều chỉnh thuế do nộp nhầm, nộp 2 lần tại hải quan cửa khẩu cảng biển, hải quan CK sân bay, hải quan khu công nghiệp – khu chế xuất, chi cục hải quan cửa khẩu biên giới đường bộ…

Về vận tải container kiêm DV giao nhận XNK, DV hải quan trọn gói.

Về thủ tục nhập máy móc thiết bị, công cụ tạo tài sản cố định, thủ tục xin giấy phép, danh mục hàng hoá miễn thuế, thủ tục xin xác nhận dây truyền đồng bộ.

Về thủ tục và hồ sơ xin C/O (giấy chứng nhận xuất xứ) các Form A, B, D, E, AK, AJ, AI, AANZ, VC…

Về thủ tục xin cấp chứng thư (XK), kiểm tra (NK) kiểm dịch thực vật, động vật, kiểm dịch vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Về thủ tục tái xuất (xuất trả) hàng hoá không đúng chất lượng, chủng loại, quy cách, vi phạm hợp đồng trong cả 02 trường hợp đã khai báo hải quan và chưa khai báo hải quan.

Về thủ tục / quy trình khai hải quan điện tử.

Về hướng dẫn đăng ký tài khoản khai hải quan điện tử VNACCS và khai báo hải quan hệ thống VNACCS/VCIS.

Về tư vấn thủ tục bảo lãnh ngân hàng để được hưởng chế độ ân hạn thuế.

Về cách sử dụng và cung cấp Token chữ ký số và gia hạn CKS khai hải quan.

Thế nào là bất khả kháng?, Thế nào là bất khả kháng?, Thế nào là bất khả kháng?, Thế nào là bất khả kháng?, Thế nào là bất khả kháng?, Thế nào là bất khả kháng?, Thế nào là bất khả kháng?, Thế nào là bất khả kháng?, 

Chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ xuất nhập khẩu trọn gói từ giao nhận, vận chuyển, đến dịch vụ hải quan, làm giấy chứng nhận xuất xứ (C/O), và các loại chứng từ kiểm tra chuyển ngành cho hàng nhập khẩu …


ĐẾN VỚI CHÚNG TÔI QUÝ VỊ SẼ ĐƯỢC

  • Hưởng dịch vụ tốt nhất với chi phí thấp nhất.
  • Không phải trả lương nhân viên, chi phí tài sản cố định, công cụ dụng cụ, vật rẻ tiền mau hỏng, văn phòng phẩm…

  • Chỉ phải chịu chi phí khi phát sinh nghiệp vụ xuất nhập khẩu.

  • Được tư vấn về các chế độ chính sách hiện hành phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp mình một cách có lợi nhất.

VÌ SAO CÁC BẠN CẦN ĐẾN CHÚNG TÔI

Trong công cuộc hội nhập quốc tế, đa số các công ty trong nước và quốc tế đều không muốn tự tổ chức, vận hành và duy trì phòng xuất nhập khẩu với các lý do như sau: 

  • Chi phí lương nhân viên và các chế độ kèm theo rất cao và thường xuyên.
  • Chi phí tài sản cố định, công cụ dụng cụ, vật rẻ tiền mau hỏng, văn phòng phẩm… rất tốn kém và thường xuyên.
  • Khi không có nghiệp vụ HQ – xuất nhập khẩu thì vẫn phải duy trì phòng xuất nhập khẩu với các chi phí cố định thường xuyên kèm theo.
  • Tiềm ẩn rủi ro chính sách vì nhân viên có trình độ chưa chuyên nghiệp hoặc không chuyên, không cập nhật các chế độ chính sách XNK hiện tại kịp thời.
  • Khi gặp áp lực công việc thường thụ động, khó vượt qua…

Thế nào là bất khả kháng?, Thế nào là bất khả kháng?, Thế nào là bất khả kháng?, Thế nào là bất khả kháng?, Thế nào là bất khả kháng?, Thế nào là bất khả kháng?, Thế nào là bất khả kháng?, Thế nào là bất khả kháng?, 

CÔNG TY TNHH TM&DV OPTIONS

Chuyên nghiệp – Uy tín – Cạnh tranh

Đội ngũ nhân viên lành nghề, luôn nắm bắt và cập nhật kịp thời các chế độ – chính sách, áp dụng linh hoạt trong mọi tình huống để thực hiện các nghiệp vụ một cách chuyên nghiệp với tinh thần trách nhiệm cao sẽ mang đến cho khách hàng sự hài lòng, thoải mái và thân thiện.

Hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline để được tư vấn chi tiết

0986839825
Scroll to Top