Các ngành nghề cần có chứng chỉ khi đăng kí kinh doanh

Chứng chỉ hành nghề là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc hội nghề nghiệp cấp cho cá nhân có đủ trình độ chuyên môn và kinh nghiệm nghề nghiệp để hoạt động trong một ngành nghề nào đó. 

Dịch vụ kế toán Options  xin gửi đến Quý doanh nghiệp bảng danh sách các ngành nghề cần có chứng chỉ khi đăng ký kinh doanh

Các ngành nghề cần có chứng chỉ khi đăng kí kinh doanh, Các ngành nghề cần có chứng chỉ khi đăng kí kinh doanh, Các ngành nghề cần có chứng chỉ khi đăng kí kinh doanh, 

Các ngành nghề cần có chứng chỉ khi đăng kí kinh doanh, Các ngành nghề cần có chứng chỉ khi đăng kí kinh doanh, Các ngành nghề cần có chứng chỉ khi đăng kí kinh doanh, 

Các ngành nghề cần có chứng chỉ khi đăng kí kinh doanh

Lý do một số ngành nghề yêu cầu chứng chỉ hành nghề

Với một số ngành nghề kinh doanh, yêu cầu về trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp là hết sức cần thiết.

Chứng chỉ hành nghề được xem là điều kiện nhân sự bắt buộc doanh nghiệp phải đáp ứng để được hoạt động kinh ngành nghề yêu cầu chứng chỉ.

Đây là điều kiện ràng buộc để đảm bảo trong suốt quá trình kinh doanh, công ty có nghĩa vụ tuyển nhân viên hoặc giám đốc có chứng chỉ hành nghề nhằm tuân thủ đạo đức nghề nghiệp cũng như tăng tính chịu trách nhiệm của cả cá nhân và doanh nghiệp.

Các ngành nghề cần có chứng chỉ khi đăng kí kinh doanh, Các ngành nghề cần có chứng chỉ khi đăng kí kinh doanh, Các ngành nghề cần có chứng chỉ khi đăng kí kinh doanh, 

Các ngành nghề cần có chứng chỉ khi đăng kí kinh doanh
Danh sách ngành nghề yêu cầu chứng chỉ hành nghề

1. Kinh doanh dịch vụ pháp lý

Chứng chỉ: Chứng chỉ hành nghề Luật sư

Chức danh cần chứng chỉ: Trưởng văn phòng hoặc Chủ sở hữu công ty.

Số lượng: 01.

Lưu ý: 01 chứng chỉ sử dụng cho 01 công ty

2. Kinh doanh dịch vụ khám, chữa bệnh và kinh doanh dược phẩm

Quy định Pháp Luật: Thông tư 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế.

Chứng chỉ: Chứng chỉ hành nghề Bác Sĩ, Y, Dược

Chức danh cần chứng chỉ: Trưởng Phòng Khám, Chủ cơ sở

Số lượng: 01.

Lưu ý: 01 chứng chỉ sử dụng cho 01 công ty

3. Dịch vụ khám chữa bệnh y học cổ truyền tư nhân

Quy định Pháp Luật: Thông tư 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế.

Chứng chỉ: Chứng chỉ hành nghề BS y học cổ truyền

Chức danh cần chứng chỉ: Trưởng Phòng Khám, Chủ cơ sở

Số lượng: 01.

Lưu ý: 01 chứng chỉ sử dụng cho 01 công ty

4. Kinh doanh dịch vụ thú y và kinh doanh thuốc thú y

Quy định Pháp Luật: Điều 63 NĐ 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005.

Chứng chỉ: Chứng chỉ hành nghề thú y

Chức danh cần chứng chỉ: Chức danh quản lý

Số lượng: 01.

Lưu ý: 01 chứng chỉ sử dụng cho 01 công ty

5. Sản xuất, mua bán thuốc thú y; thú y thủy sản

Quy định Pháp Luật: Pháp lệnh Thú y.

Chứng chỉ: CC hành nghề thú y

Chức danh cần chứng chỉ: Chức danh quản lý

Số lượng: 01.

Lưu ý: 01 chứng chỉ sử dụng cho 01 công ty

6. Dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp (trong trường hợp không ủy quyền)

Quy định Pháp Luật: Điều 154 Luật Sở hữu trí tuệ; Đ.29 NĐ 103/NĐ-CP ngày 22/9/2006

Chứng chỉ: Chứng chỉ đại diện sở hữu công nghiệp

Chức danh cần chứng chỉ: Giám đốc.

Số lượng: 01.

Lưu ý: 01 chứng chỉ sử dụng cho 01 công ty

7. Dịch vụ kiểm toán

Quy định Pháp Luật: Điều 23 NĐ 105/2004/NĐ-CP ngày 30/3/2004.

Chứng chỉ: Chứng chỉ hành nghề kiểm toán.

Chức danh cần chứng chỉ: Giám đốc và Người quản lý.

Số lượng: 03.

Lưu ý: 01 chứng chỉ sử dụng cho 01 công ty

8. Dịch vụ kế toán

Quy định Pháp Luật: Điều 41 NĐ 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004; Đ.2 TT 72/2007/TT-BTC ngày 27/6/2007.

Chứng chỉ: Chứng chỉ kế toán trưởng.

Chức danh cần chứng chỉ: Giám đốc và Người quản lý.

Số lượng: 02.

Lưu ý: 01 chứng chỉ sử dụng cho 01 công ty

9. Giám sát thi công xây dựng công trình

Quy định Pháp Luật: Điều 87 Luật Xây dựng

Chứng chỉ: Chứng chỉ Giám sát.

Chức danh cần chứng chỉ: Chức danh quản lý

Số lượng: 01.

Lưu ý: 01 chứng chỉ sử dụng cho nhiều công ty

10. Khảo sát xây

Quy định Pháp Luật: Điều 49 Luật Xây dựng.

Chứng chỉ: Chứng chỉ Khảo sát

Chức danh cần chứng chỉ: Chức danh quản lý

Số lượng: 01.

Lưu ý: 01 chứng chỉ sử dụng cho nhiều công ty.

11. Thiết kế xây dựng công trình

Quy định Pháp Luật: Điều 56 Luật Xây dựng.

Chứng chỉ: Chứng chỉ Thiết Kế.

Chức danh cần chứng chỉ: Chức danh quản lý.

Số lượng: 01.

Lưu ý: 01 chứng chỉ sử dụng cho nhiều công ty.

12. Dịch vụ môi giới bất động sản

Quy định Pháp Luật: Điều 8 Luật KDBĐS

Chứng chỉ: Chứng chỉ Môi giới.

Chức danh cần chứng chỉ: Chức danh quản lý.

Số lượng: 01.

Lưu ý: 01 chứng chỉ sử dụng cho nhiều công ty

13. Dịch vụ định giá bất động sản

Quy định Pháp Luật: Điều 8 Luật KDBĐS

Chứng chỉ: Chứng chỉ Định giá

Chức danh cần chứng chỉ: Chức danh quản lý

Số lượng: 02.

Lưu ý: 01 chứng chỉ sử dụng cho nhiều công ty

14. Dịch vụ Sàn giao dịch Bất động sản – chức năng môi giới

Quy định Pháp Luật: Điều 8 Luật KDBĐS

Chứng chỉ: Chứng chỉ Môi giới

Chức danh cần chứng chỉ: Chức danh quản lý

Số lượng: 02.

Lưu ý: 01 chứng chỉ sử dụng cho nhiều công ty

15. Dịch vụ Sàn giao dịch Bất động sản – chức năng định giá

Quy định Pháp Luật: Điều 8 Luật KDBĐS

Chứng chỉ: Chứng chỉ Định giá.

Chức danh cần chứng chỉ: Chức danh quản lý

Số lượng: 02.

Lưu ý: 01 chứng chỉ sử dụng cho nhiều công ty

16. Sản xuất, đóng gói, sang chai, gia công, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật;

Quy định Pháp Luật: Quyết định 91/2002/QĐ-BNN ngày 11/10/2002 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT.

Chứng chỉ: Chứng chỉ hành nghề thuốc bảo vệ thực vật.

Chức danh cần chứng chỉ: Chức danh quản lý.

Số lượng: 01.

Lưu ý: 01 chứng chỉ sử dụng cho 01 công ty

17. Dịch vụ làm thủ tục về thuế

Quy định Pháp Luật: Điều 20 Luật Quản lý thuế.

Chứng chỉ: Chứng chỉ về thủ tục Thuế.

Chức danh cần chứng chỉ: Chức danh quản lý

Số lượng: 02.

Lưu ý: 01 chứng chỉ sử dụng cho 01 công ty

18. Dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải

Quy định Pháp Luật: Quyết định 38/2005/QĐ-BGTVT.

Chứng chỉ: Chứng chỉ thiết kế phương tiện vận tải.

Chức danh cần chứng chỉ: Chức danh quản lý.

Số lượng: 01.

Lưu ý: 01 chứng chỉ sử dụng cho 01 công ty

19. Hoạt động xông hơi khử trùng

Quy định Pháp Luật: Điều 3 Quyết định 89/2007/QĐ-BNN ngày 1/11/2007 của Bộ NN&PTNT.

Chứng chỉ: Chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng

Chức danh cần chứng chỉ: Chức danh quản lý.

Số lượng: 01.

Lưu ý: 01 chứng chỉ sử dụng cho 01 công ty

20. Tư vấn quản lý chi phí xây dựng hạng 1

Quy định Pháp Luật: NĐ 112/2009/ NĐ – CP.

Chứng chỉ: Chứng chỉ Tư vấn quản lý chi phí xây dựng hạng 1

Chức danh cần chứng chỉ: Chức danh quản lý.

Số lượng: 05 Chứng chỉ hạng 1.

Lưu ý: 01 chứng chỉ sử dụng cho nhiều công ty

21. Tư vấn quản lý chi phí xây dựng hạng 2

Quy định Pháp Luật: NĐ 112/2009/ NĐ – CP.

Chứng chỉ: Chứng chỉ Tư vấn quản lý chi phí xây dựng hạng 2

Chức danh cần chứng chỉ: Chức danh quản lý.

Số lượng: 03 Chứng chỉ hạng 2 hoặc 1 Chứng chỉ hạng 1.

Lưu ý: 01 chứng chỉ sử dụng cho nhiều công ty

22. Đấu giá tài sản

Quy định Pháp Luật: NĐ 17/2010/NĐCP.

Chứng chỉ: Chứng chỉ hành nghề đấu giá.

Chức danh cần chứng chỉ: Chức danh quản lý

Số lượng: 01.

Lưu ý: 01 chứng chỉ sử dụng cho nhiều công ty

Các ngành nghề cần có chứng chỉ khi đăng kí kinh doanh, Các ngành nghề cần có chứng chỉ khi đăng kí kinh doanh, Các ngành nghề cần có chứng chỉ khi đăng kí kinh doanh, 

I. DỊCH VỤ KẾ TOÁN CỦA OPTIONS BAO GỒM:

1. Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, chi nhánh công ty.

2. Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh, xin giấy phép đầu tư.

3. Dịch vụ giải thể doanh nghiệp.

4. Dịch vụ kế toán trọn gói.

5. Dịch vụ báo cáo thuế, quyết toán thuế.

6. Dịch vụ làm sổ sách kế toán, lập báo cáo tài chính.

7. Dịch vụ kế toán trưởng, đào tạo kế toán.

8. Dịch vụ làm bảo hiểm xã hội – đăng ký lao động.

Các ngành nghề cần có chứng chỉ khi đăng kí kinh doanh, Các ngành nghề cần có chứng chỉ khi đăng kí kinh doanh, Các ngành nghề cần có chứng chỉ khi đăng kí kinh doanh, 

II. TẠI SAO CHỌN DỊCH VỤ KẾ TOÁN OPTIONS

Options với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, chúng tôi hiểu rõ và luôn mong muốn giúp cho các doanh nghiệp vơi đi phần nào lo lắng trong công tác kế toán, thành lập doanh nghiệp, tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp tập trung vào hoạt động kinh doanh. Vì vậy, với các điểm sau đây hy vọng quý doanh nghiệp sẽ để Options chung tay góp sức vào sự phát triển của doanh nghiệp bạn:

1. Đội ngũ lãnh đạo nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, nhân viên nghiệp vụ có kinh nghiệm từ 3 – 5 năm làm kế toán thuế.

2. Quý khách hàng sẽ được tư vấn trực tiếp, tận tình từ các lãnh đạo có kinh nghiệm trong ngành để giải quyết vấn đề của bạn.

3. Đảm bảo chính xác, nhanh chóng về các dịch vụ pháp lý, kế toán phù hợp với quy định của pháp luật cho doanh nghiệp.

4. Hỗ trợ bảng nhiều phần mềm kế toán chuyên nghiệp như Misa, CNS, FTS…

5. Cam kết bảo mật không tiết lộ dữ liệu của khách hàng với bất kỳ ai.

6. Hướng dẫn doanh nghiệp quản lý hồ sơ miễn phí.

7. Hỗ trợ tư vấn, giải đáp thắc mắc cho khách hàng 24/7.

8. Tiết kiệm chi phí đến mức tối đa cho doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ của Options Logistics.

Lời giới thiệu của Options cũng như lời cam kết của chúng tôi dành cho khách hàng về các dịch vụ và các giá trị tăng thêm dành cho khách hàng. Chúng tôi luôn tin rằng sự thành công của Quý doanh nghiệp là sự phát triển và sự uy tín của khách hàng dành cho Options.

Chuyên nghiệp – Uy tín – Cạnh tranh

Đội ngũ nhân viên lành nghề, luôn nắm bắt và cập nhật kịp thời các chế độ – chính sách, áp dụng linh hoạt trong mọi tình huống để thực hiện các nghiệp vụ một cách chuyên nghiệp với tinh thần trách nhiệm cao sẽ mang đến cho khách hàng sự hài lòng, thoải mái và thân thiện.

Hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline để được tư vấn chi tiết

0908279987
Scroll to Top