Đại lý tàu biển

Đại lý tàu biển - Cước vận tải đường biển

Book hàng xuất nhập khẩu - vận tải hàng hóa

Đại lý tàu biển – Cước vận tải đường biển, Đại lý tàu biển – Cước vận tải đường biển, Đại lý tàu biển – Cước vận tải đường biển, 

Đại lý tàu biển – Cước vận tải đường biển, Đại lý tàu biển – Cước vận tải đường biển, Đại lý tàu biển – Cước vận tải đường biển, 

Vận tải hàng hóa tại Đồng Nai

Đại lý tàu biển – Cước vận tải đường biển, Đại lý tàu biển – Cước vận tải đường biển, Đại lý tàu biển – Cước vận tải đường biển, 

Trách nhiệm của người đại lý tàu biển

– Cơ sảo pháp lý: Điều 238 Bộ luật hàng hải Việt Nam năm 2015

Như đã phân tích ở trên: “Đại lý tàu biển là dịch vụ mà người đại lý tàu biển nhân danh chủ tàu hoặc người khai thác tàu tiến hành các dịch vụ liên quan đến tàu biển hoạt động tại cảng, bao gồm:

 • việc thực hiện các thủ tục tàu biển đến, rời cảng;
 • ký kết hợp đồng vận chuyển, hợp đồng bảo hiểm hàng hải, hợp đồng bốc dỡ hàng hóa, hợp đồng thuê tàu, hợp đồng thuê thuyền viên;
 • ký phát vận đơn hoặc chứng từ vận chuyển tương đương;
 • cung ứng vật tư, nhiên liệu, thực phẩm, nước sinh hoạt cho tàu biển;
 • trình kháng nghị hàng hải; thông tin liên lạc với chủ tàu hoặc người khai thác tàu;
 • dịch vụ liên quan đến thuyền viên;
 • thu, chi các khoản tiền liên quan đến hoạt động khai thác tàu;
 • giải quyết tranh chấp về hợp đồng vận chuyển hoặc về tai nạn hàng hải và dịch vụ khác liên quan đến tàu biển.”

Đại lý tàu biển – Cước vận tải đường biển, Đại lý tàu biển – Cước vận tải đường biển, Đại lý tàu biển – Cước vận tải đường biển, 

Theo đó, người đại lý tàu biển là người được người ủy thác chỉ định làm đại diện để tiến hành dịch vụ đại lý tàu biển theo ủy thác của người ủy thác tại cảng biển.

Người đại lý tàu biển theo quy định của pháp luật bao gồm những trách nhiệm sau:

 • Người đại lý tàu biển có trách nhiệm tiến hành các hoạt động cần thiết để bảo vệ chu đáo quyền và lợi ích hợp pháp của người ủy thác;
 • Người đại lý tàu biển có trách nhiệm phải chấp hành các yêu cầu và chỉ dẫn của người ủy thác;
 • Người đại lý tàu biển có trách nhiệm nhanh chóng thông báo cho người ủy thác về các sự kiện liên quan đến công việc được ủy thác;
 • Người đại lý tàu biển có trách nhiệm tính toán chính xác các khoản thu, chi liên quan đến công việc được ủy thác.
 • Trường hợp có thiệt hại phát sinh do lỗii của mình gây ra thì người đại lý tàu biển phải có trách nhiệm bồi thường cho người ủy thác thiệt hại đó.

Đại lý tàu biển – Cước vận tải đường biển, Đại lý tàu biển – Cước vận tải đường biển, Đại lý tàu biển – Cước vận tải đường biển, 

Vậy người ủy thác có trách nhiệm gì?

“Điều 239. Trách nhiệm của người ủy thác

1. Người ủy thác có trách nhiệm hướng dẫn người đại lý tàu biển thực hiện dịch vụ đã ủy thác khi cần thiết và phải ứng trước theo yêu cầu của người đại lý tàu biển khoản tiền dự chi cho dịch vụ được ủy thác.

2. Trường hợp người đại lý tàu biển có hành động vượt quá phạm vi ủy thác thì người ủy thác vẫn phải chịu trách nhiệm về hành động đó, nếu ngay sau khi nhận được thông tin này mà người ủy thác đã không thông báo cho những người liên quan biết là mình không công nhận hành động này của người đại lý tàu biển.”

Đại lý tàu biển – Cước vận tải đường biển, Đại lý tàu biển – Cước vận tải đường biển, Đại lý tàu biển – Cước vận tải đường biển, 

Thứ nhất, người ủy thác cho người địa lý tàu biển phải có trách nhiệm hướng dẫn người đại lý tàu biển thực hiện dịch vụ đã ủy thác khi cần thiết và phải ứng trước theo yêu cầu của người đại lý tàu biển khoản tiền dự chi cho dịch vụ được ủy thác.

Thứ hai, nếu người đại lý tàu biển có hành động vượt quá phạm vi ủy thác thì người ủy thác vẫn phải chịu trách nhiệm về hành động đó khi ngay sau khi nhận được thông tin này mà người ủy thác đã không thông báo cho những người liên quan biết là mình không công nhận hành động này của người đại lý tàu biển.

Ngược lại, nếu ngay sau khi nhận được thông tin này mà người ủy thác đã có thông báo cho những người liên quan biết là mình không công nhận hành động này của người đại lý tàu biển, có thể người ủy thác không phải chịu tách nhiệm cho hành động vượt quá phạm vi ủy thác thì người ủy thác của người đại lý tàu biển.

Đại lý tàu biển – Cước vận tải đường biển, Đại lý tàu biển – Cước vận tải đường biển, Đại lý tàu biển – Cước vận tải đường biển, 

Chuyên nghiệp – Uy tín – Cạnh tranh

Đội ngũ nhân viên lành nghề, luôn nắm bắt và cập nhật kịp thời các chế độ – chính sách, áp dụng linh hoạt trong mọi tình huống để thực hiện các nghiệp vụ một cách chuyên nghiệp với tinh thần trách nhiệm cao sẽ mang đến cho khách hàng sự hài lòng, thoải mái và thân thiện.

Liên hệ Hotline: 0986839825 để được tư vấn!

Chuyên nghiệp – Uy tín – Cạnh tranh

Đội ngũ nhân viên lành nghề, luôn nắm bắt và cập nhật kịp thời các chế độ – chính sách, áp dụng linh hoạt trong mọi tình huống để thực hiện các nghiệp vụ một cách chuyên nghiệp với tinh thần trách nhiệm cao sẽ mang đến cho khách hàng sự hài lòng, thoải mái và thân thiện.

Liên hệ Hotline: 0986 839 825 để được tư vấn!