Làm tờ khai bán hàng vào khu chế xuất

Vì sao nói bán hàng vào khu chế xuất chính là hoạt động xuất khẩu hàng hóa, theo đó, bán hàng vào khu chế xuất và theo đó phải mở tờ khai hải quan? Vì sao cần phải làm tờ khai bán hàng vào khu công nghiệp, khu chế xuất? Vậy Khu công nghiệp và khu chế xuất là những khu vực đặc biệt có quy định riêng gì về hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa? Mà để có thể kinh doanh và bán hàng vào các khu vực này, doanh nghiệp phải tiến hành làm tờ khai hải quan?

Làm tờ khai bán hàng vào khu chế xuất, Làm tờ khai bán hàng vào khu chế xuất, Làm tờ khai bán hàng vào khu chế xuất, Làm tờ khai bán hàng vào khu chế xuất, 

Làm tờ khai bán hàng vào khu chế xuất

1. Bán hàng vào khu chế xuất có phải mở tờ khai không?

Không phải mọi trường hợp đều phải mở tờ khai hải quan khi bán hàng vào khu chế xuất.

Về nguyên tắc, hàng hóa bán vào khu chế xuất phải thực hiện thủ tục hải quan theo quy định, ngoại trừ các trường hợp sau được lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục hải quan theo khoản 1 Điều 74 Thông tư số 38/2015/TT-BTC:

 • Hàng hóa là vật liệu xây dựng, văn phòng phẩm, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng mua từ nội địa để xây dựng công trình, phục vụ cho điều hành bộ máy văn phòng và sinh hoạt của cán bộ, công nhân làm việc tại doanh nghiệp chế xuất;
 • Hàng hóa mua, bán, thuê, mượn giữa các doanh nghiệp chế xuất với nhau (hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị của hợp đồng gia công giữa các doanh nghiệp chế xuất thì không phải thực hiện thủ tục hải quan).
 • Hàng hóa luân chuyển trong nội bộ doanh nghiệp chế xuất, luân chuyển giữa các doanh nghiệp chế xuất trong cùng khu chế xuất;
 • Hàng hóa của các doanh nghiệp chế xuất thuộc 01 tập đoàn/hệ thống công ty tại Việt Nam, có hạch toán phụ thuộc;
 • Hàng hóa đưa vào, đưa ra doanh nghiệp chế xuất để bảo hành, sửa chữa/thực hiện một số công đoạn trong sản xuất như: kiểm tra, phân loại, đóng gói, đóng gói lại.

=> Nếu lựa chọn không làm thủ tục hải quan, doanh nghiệp chế xuất lập và lưu trữ chứng từ, sổ chi tiết việc theo dõi hàng hóa đưa vào, đưa ra theo quy định của Bộ Tài chính về mua bán hàng hóa, chế độ kế toán, kiểm toán, trong đó xác định rõ mục đích, nguồn hàng hóa.

Làm tờ khai bán hàng vào khu chế xuất, Làm tờ khai bán hàng vào khu chế xuất, Làm tờ khai bán hàng vào khu chế xuất, Làm tờ khai bán hàng vào khu chế xuất, 

2. Thủ tục hải quan khi hàng hóa vào khu chế xuất

Hàng hóa của doanh nghiệp nội địa bán vào khu chế xuất thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu tại chỗ theo Điều 86 Thông tư 38/2015/TT-BTC như sau:

2.1. Chuẩn bị hồ sơ khai báo hải quan

Đối chiếu với khoản 1 Điều 16 Thông tư này, hồ sơ cần chuẩn bị để khai báo hải quan vào khu chế xuất bao gồm:

 • Tờ khai hàng hóa xuất khẩu theo các chỉ tiêu thông tin tại Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này.
 • Giấy phép xuất khẩu đối với hàng hóa phải có giấy phép xuất khẩu: 01 bản chính nếu xuất khẩu một lần hoặc 01 bản chụp kèm theo Phiếu theo dõi trừ lùi nếu xuất khẩu nhiều lần.
 • Hợp đồng mua bán.
 • Hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng (theo khoản 2 Điều 3 Thông tư số 39/2014/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 119/2014/TT-BTC).
 • Phiếu đóng gói hàng hóa.
 • Tên hàng hóa bằng tiếng Việt, Mã HS code của hàng hóa để phục vụ khai báo hải quan.
2.2. Nộp hồ sơ khai báo hải quan

Doanh nghiệp nội địa bán hàng vào khu chế xuất được tự do lựa chọn địa điểm nộp hồ sơ hải quan theo điểm a khoản 1 Điều 19 Thông tư 38/2015/TT-BTC:

 • Chi cục Hải quan nơi doanh nghiệp có trụ sở hoặc nơi có cơ sở sản xuất; hoặc
 • Chi cục Hải quan nơi tập kết hàng hóa xuất khẩu; hoặc
 • Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất hàng.
 • Người khai hải quan phải khai trước các thông tin liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại điểm 2 Phụ lục II kèm theo Thông tư này. Được sửa đổi, bổ sung các thông tin đã khai trước trên Hệ thống.

Thông tin khai trước có giá trị sử dụng và được lưu giữ trên Hệ thống tối đa là 07 ngày kể từ thời điểm đăng ký trước/thời điểm có sửa chữa cuối cùng.

Khi đã có tờ khai chính thức, người khai hải quan sẽ nhận được kết quả phân luồng tờ khai hải quan (xanh, vàng hoặc đỏ):

 • Luồng xanh: Miễn kiểm tra chi tiết hồ sơ, miễn kiểm tra thực tế hàng hóa, hàng hóa có thể vào khu chế xuất.
 • Luồng vàng: kiểm tra chi tiết hồ sơ, miễn kiểm tra thực tế hàng hóa.
 • Luồng đỏ: Kiểm tra chi tiết hồ sơ và kiểm tra thực tế hàng hóa.

3. Thuế GTGT khi bán hàng vào khu chế xuất

Doanh nghiệp bán hàng cho các doanh nghiệp trong khu chế xuất thì được áp dụng thuế suất 0% theo quy định tại Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC.

Tuy nhiên theo khoản 2 điều này, để được áp dụng mức thuế suất 0%, doanh nghiệp bán hàng vào khu chế xuất phải đảm bảo một số điều kiện nhất định:

 • Có chứng từ thanh toán tiền hàng hóa xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật.
 • Có tờ khai hải quan theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư này.
 • Nếu doanh nghiệp bán hàng vào khu chế xuất thiếu tờ khai hải quan thì hàng hóa bán vào khu chế xuất sẽ phải tính theo mức thuế suất là 10% và thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ.
 • Nếu doanh nghiệp không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng nhưng vẫn có tờ khai hải quan thì doanh nghiệp bán hàng vào khu chế xuất được xuất hóa đơn với thuế suất 0% nhưng thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ.

Lưu ý: Các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC sẽ không được áp dụng mức thuế suất 0%:

 • Tái bảo hiểm ra nước ngoài; chuyển giao công nghệ, chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ ra nước ngoài; chuyển nhượng vốn, cấp tín dụng, đầu tư chứng khoán ra nước ngoài; dịch vụ tài chính phái sinh; dịch vụ bưu chính, viễn thông chiều đi ra nước ngoài (bao gồm cả dịch vụ bưu chính viễn thông cung cấp cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; cung cấp thẻ cào điện thoại di động đã có mã số, mệnh giá đưa ra nước ngoài hoặc đưa vào khu phi thuế quan); sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác; hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho cá nhân không đăng ký kinh doanh trong khu phi thuế quan, trừ các trường hợp khác theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;
 • Xăng, dầu bán cho xe ô tô của cơ sở kinh doanh trong khu phi thuế quan mua tại nội địa;
 • Xe ô tô bán cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan;
 • Các dịch vụ do cơ sở kinh doanh cung cấp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan bao gồm: cho thuê nhà, hội trường, văn phòng, khách sạn, kho bãi; dịch vụ vận chuyển đưa đón người lao động; dịch vụ ăn uống (trừ dịch vụ cung cấp suất ăn công nghiệp, dịch vụ ăn uống trong khu phi thuế quan);
Các dịch vụ sau cung ứng tại Việt Nam cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài không được áp dụng thuế suất 0% gồm:
 • Thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật, văn hóa, giải trí, hội nghị, khách sạn, đào tạo, quảng cáo, du lịch lữ hành;
 • Dịch vụ thanh toán qua mạng;
 • Dịch vụ cung cấp gắn với việc bán, phân phối, tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa tại Việt Nam.

Trên đây là giải đáp về vấn đề bán hàng vào khu chế xuất có phải mở tờ khai không, nếu còn thắc mắc vui lòng gọi

Làm tờ khai bán hàng vào khu chế xuất, Làm tờ khai bán hàng vào khu chế xuất, Làm tờ khai bán hàng vào khu chế xuất, Làm tờ khai bán hàng vào khu chế xuất, 

Dịch vụ xuất nhập khẩu ở Hồ Chí Minh
KHI QUÝ KHÁCH CÓ NHU CẦU

Làm thủ tục hải quan xuất nhập khẩu hàng hoá tại cát cảng (Cảng Cát lái, ICD, cảng Vict…) như thế nào? 

Làm thủ tục xuất khẩu, thủ tục nhập khẩu tại sân bay (kho TCS, kho SCSC) và kho hàng chuyển phát nhanh TECS (TNT, DHL, FEDEX, UPS).

Làm thủ tục bán hàng vào khu chế xuất – khu công nghệ cao, vùng kinh tế đặc biệt …

LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CHI TIẾT

Về thủ tục hải quan theo từng loại hình xuất nhập khẩu (kinh doanh, đầu tư, gia công, sản xuất xuất khẩu, tạm nhập tái xuất, xuất nhập khẩu tại chỗ…)

Về chính sách mặt hàng, áp mã số HS, tính thuế hải quan, xác định trị giá hải quan, kiểm hoá hải quan, tham vấn giá, kiểm tra sau thông quan.

Về thủ tục hoàn thuế, miễn thuế, không thu thuế, thủ tục chuyển thuế NK và GTGT đã nộp sang tờ khai mới, thủ tục điều chỉnh thuế do nộp nhầm, nộp 2 lần tại hải quan cửa khẩu cảng biển, hải quan CK sân bay, hải quan khu công nghiệp – khu chế xuất, chi cục hải quan cửa khẩu biên giới đường bộ…

Về vận tải container kiêm DV giao nhận XNK, DV hải quan trọn gói.

Về thủ tục nhập máy móc thiết bị, công cụ tạo tài sản cố định, thủ tục xin giấy phép, danh mục hàng hoá miễn thuế, thủ tục xin xác nhận dây truyền đồng bộ.

Về thủ tục và hồ sơ xin C/O (giấy chứng nhận xuất xứ) các Form A, B, D, E, AK, AJ, AI, AANZ, VC…

Về thủ tục xin cấp chứng thư (XK), kiểm tra (NK) kiểm dịch thực vật, động vật, kiểm dịch vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Về thủ tục tái xuất (xuất trả) hàng hoá không đúng chất lượng, chủng loại, quy cách, vi phạm hợp đồng trong cả 02 trường hợp đã khai báo hải quan và chưa khai báo hải quan.

Về hướng dẫn đăng ký tài khoản khai hải quan điện tử VNACCS và khai báo hải quan hệ thống VNACCS/VCIS.

Làm tờ khai bán hàng vào khu chế xuất, Làm tờ khai bán hàng vào khu chế xuất, Làm tờ khai bán hàng vào khu chế xuất, Làm tờ khai bán hàng vào khu chế xuất, 

Công ty dịch vụ vận tải tại Bình Dương
VÌ SAO CÁC BẠN CẦN ĐẾN CHÚNG TÔI

Trong công cuộc hội nhập quốc tế, đa số các công ty trong nước và quốc tế đều không muốn tự tổ chức, vận hành và duy trì phòng xuất nhập khẩu với các lý do như sau: 

 • Chi phí lương nhân viên và các chế độ kèm theo rất cao và thường xuyên.
 • Chi phí tài sản cố định, công cụ dụng cụ, vật rẻ tiền mau hỏng, văn phòng phẩm… rất tốn kém và thường xuyên.
 • Khi không có nghiệp vụ HQ – xuất nhập khẩu thì vẫn phải duy trì phòng xuất nhập khẩu với các chi phí cố định thường xuyên kèm theo.
 • Tiềm ẩn rủi ro chính sách vì nhân viên có trình độ chưa chuyên nghiệp hoặc không chuyên, không cập nhật các chế độ chính sách XNK hiện tại kịp thời.
 • Khi gặp áp lực công việc thường thụ động, khó vượt qua…

Làm tờ khai bán hàng vào khu chế xuất, Làm tờ khai bán hàng vào khu chế xuất, Làm tờ khai bán hàng vào khu chế xuất, Làm tờ khai bán hàng vào khu chế xuất, 

Chuyên nghiệp – Uy tín – Cạnh tranh

Đội ngũ nhân viên lành nghề, luôn nắm bắt và cập nhật kịp thời các chế độ – chính sách, áp dụng linh hoạt trong mọi tình huống để thực hiện các nghiệp vụ một cách chuyên nghiệp với tinh thần trách nhiệm cao sẽ mang đến cho khách hàng sự hài lòng, thoải mái và thân thiện.

Liên hệ Hotline: 0986839825 để được tư vấn!

Chuyên nghiệp – Uy tín – Cạnh tranh

Đội ngũ nhân viên lành nghề, luôn nắm bắt và cập nhật kịp thời các chế độ – chính sách, áp dụng linh hoạt trong mọi tình huống để thực hiện các nghiệp vụ một cách chuyên nghiệp với tinh thần trách nhiệm cao sẽ mang đến cho khách hàng sự hài lòng, thoải mái và thân thiện.

Liên hệ Hotline: 0986 839 825 để được tư vấn!