Ưu và nhược điểm của các loại hình doanh nghiệp

Ưu và nhược điểm của các loại hình doanh nghiệp

Bài viết tập trung phân tích ưu nhược điểm của các loại hình doanh nghiệp tại Việt Nam gồm công ty TNHH 1 thành viên, công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty cổ phần và doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh. Nếu có dự định thành lập công ty bạn không thể bỏ qua bài viết này.

Ưu và nhược điểm của các loại hình doanh nghiệp, Ưu và nhược điểm của các loại hình doanh nghiệp, Ưu và nhược điểm của các loại hình doanh nghiệp, Ưu và nhược điểm của các loại hình doanh nghiệp, 

Thứ nhất: Loại hình công ty TNHH 01 Thành viên

Định nghĩa: Công ty TNHH Một Thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (gọi chung là chủ sở hữu công ty);

Ưu điểm của loại hình công ty 1 thành viên

Công ty TNHH 1 thành viên chỉ có duy nhất một chủ sở hữu, nên chủ sở hữu công ty có quyền quyết định toàn bộ trong quản lý và điều hành công ty, cơ cấu tổ chức đơn giản.

Chủ sở hữu công ty chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn cam kết góp vào công ty dẫn đến rủi ro cho chủ sở hữu ít hơn Doanh nghiệp tư nhân.

Có thể chuyển nhượng vốn sang cho các cá nhân hoặc tổ chức nên có khả năng huy động vốn.

Nhược điểm của loại hình công ty TNHH 1 thành viên

Vì chủ sở hữu chỉ chịu trách nhiệm trong quá trình kinh doanh trong phạm vi số vốn cam kết góp vào công ty nên có ít sự tin tưởng từ các đối tác muốn liên kết, hợp tác.

Khi huy động vốn bằng cách chuyển nhượng vốn sang cho cá nhân hoặc tổ chức khác thì phải làm hồ sơ chuyển đổi loại hình công ty từ 01 thành viên lên Công ty TNHH từ 02 thành viên hoặc Công ty Cổ phần.

Không được phát hành cổ phiếu cũng như giao dịch trên Sàn giao dịch chứng khoán.

Hiện tại: công ty TNHH 1 thành viên là loại hình được thành lập nhiều nhất với tỷ lệ hơn 65% số doanh nghiệp thành lập.

Ưu và nhược điểm của các loại hình doanh nghiệp, Ưu và nhược điểm của các loại hình doanh nghiệp, Ưu và nhược điểm của các loại hình doanh nghiệp, Ưu và nhược điểm của các loại hình doanh nghiệp, 

Thứ hai: Loại hình công ty TNHH 02 Thành viên trở lên

Định nghĩa: Công ty TNHH 2 thành viên trở lên là công ty có số lượng thành viên trong công ty từ 02 thành viên trở lên, số lượng thành viên không vượt quá 50. Thành viên trong ty có thể là cá nhân hoặc tổ chức.

Ưu điểm của loại hình TNHH 2 thành viên trở lên

Ít rủi ro cho thành viên trong công ty khi hoạt động vì thành viên chỉ chịu trách nhiệm khi có phát sinh trong phạm vi số vốn góp vào công ty

Có thể chuyển nhượng vốn, bán lại phần vốn góp cho các cá nhân, tổ chức khác cho nên loại hình này có khả năng huy động vốn cao.

Nhược điểm

Vì thành viên chỉ chịu trách nhiệm đối với quá trình kinh doanh trong phạm vi số vốn cam kết góp vào công ty nên có ít sự tin tưởng từ các đối tác muốn liên kết.

Không được phát hành cổ phiếu cũng như giao dịch trên Sàn chứng khoán.

Ưu và nhược điểm của các loại hình doanh nghiệp, Ưu và nhược điểm của các loại hình doanh nghiệp, Ưu và nhược điểm của các loại hình doanh nghiệp, Ưu và nhược điểm của các loại hình doanh nghiệp, 

Công ty dịch vụ vận tải tại Bình Dương
Thứ ba: Loại hình công ty Cổ phần

Định nghĩa: Công ty CP là công ty có số lượng cổ đông trong công ty tối thiểu là 03, và không giới hạn số lượng tối đa. Vốn của công ty được chia làm nhiều phần tương ứng với số vốn góp của các thành viên. Cổ đông công ty cổ phần có thể là cá nhân hoặc tổ chức.

Ưu điểm

Ít rủi ro cho cổ đông trong công ty khi hoạt động vì cổ đông chỉ chịu trách nhiệm khi có phát sinh trong phạm vi số vốn góp vào công ty

Công ty có quyền phát hành cổ phiếu, trái phiếu công ty và đưa lên Sàn giao dịch chứng khoán, có thể chuyển nhượng vốn cho cổ đông trong và ngoài công ty, số lượng cổ đông trong công ty là không giới hạn, chính vì vậy có thể xem công ty cổ phần là loại hình có khả năng huy động vốn cao nhất trong các loại hình doanh nghiệp.

Nhược điểm

Ít niềm tin với đối tác khi cổ đông chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn trong phần vốn góp.

Trong trường hợp công ty có quá nhiều cổ đông thì việc quản lý, điều hành công ty rất phức tạp, rất dễ xảy ra trường hợp không đồng nhất ý kiến của các cổ đông trong bộ máy quản lý.

Ưu và nhược điểm của các loại hình doanh nghiệp, Ưu và nhược điểm của các loại hình doanh nghiệp, Ưu và nhược điểm của các loại hình doanh nghiệp, Ưu và nhược điểm của các loại hình doanh nghiệp, 

Thứ tư: Loại hình doanh nghiệp tư nhân.

Định nghĩa: Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Có thể hiểu đơn giản, nếu loại hình công ty TNHH, cổ phần cổ đông chỉ chịu trách nhiệm (khi công ty làm ăn không tốt, mang nợ) trên số vốn đăng ký trong giấy phép kinh doanh thì loại hình doanh nghiệp tư nhân chủ doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trên tất cả tài sản mình có như nhà, xe, đất…

Ưu điểm

Cá nhân tự làm chủ nên có thể toàn quyền chủ động trong việc quản lý và điều hành doanh nghiệp.

Vì chủ doanh nghiệp tư nhân phải chịu toàn bộ trách nhiệm trong quá trình kinh doanh kể cả bằng tài sản cá nhân nên tạo được sự tin tưởng hơn cho các đối tác khi liên kết, hợp tác với Doanh nghiệp tư nhân.

Nhược điểm

Việc tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình do dù vốn góp cam kết góp vào lúc thành lập công ty là bao nhiêu dẫn đến rủi ro có thể xảy ra cho chủ doanh nghiệp là rất cao.

Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào, cũng như được bán phần vồn góp cho cá nhân hoặc tổ chức khác, nên không có khả năng huy động vốn.

So với ưu điểm thì dường như Doanh nghiệp tư nhân lại mang nhiều bất lợi hơn cho chủ doanh nghiệp, hiện nay rất ít cá nhân hoặc tổ chức lựa chọn loại hình doanh nghiệp tư nhân để đăng ký hoạt động kinh doanh.

Ưu và nhược điểm của các loại hình doanh nghiệp, Ưu và nhược điểm của các loại hình doanh nghiệp, Ưu và nhược điểm của các loại hình doanh nghiệp, Ưu và nhược điểm của các loại hình doanh nghiệp, 

Thứ năm: Loại hình công ty hợp danh

Định nghĩa: Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó:

Phải có ít nhất hai thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (gọi là thành viên hợp danh); ngoài các thành viên hợp danh có thể có thành viên góp vốn.

Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty.

Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

Cũng như các loại hình công ty khác, công ty hợp danh cũng có tư cách pháp nhân kể từ thời điểm được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Theo quy định, công ty hợp danh không được quyền phát hành cổ phiếu để huy động vốn.

Ưu và nhược điểm của các loại hình doanh nghiệp, Ưu và nhược điểm của các loại hình doanh nghiệp, Ưu và nhược điểm của các loại hình doanh nghiệp, Ưu và nhược điểm của các loại hình doanh nghiệp, 

Hiện tại, hầu hết các công ty hợp danh được thành lập bởi vốn góp của 1 công ty và các cá nhân. Số lượng công ty hợp danh thành lập hàng năm cũng không nhiều. Theo thống kê, năm 2017 chỉ có 25 công ty hợp danh được thành lập trên tổng số 153.307 doanh nghiệp. (cứ 6133 doanh nghiệp thành lập thì mới có 1 công ty hợp danh). Vì vậy, các chủ doanh nghiệp nên cân nhắc về việc thành lập công ty hợp danh.


Cuối cùng: Theo kinh nghiệm của mình, Options khuyên bạn nên thành lập công ty tnhh 1 thành viên nếu là cá nhân, hoặc thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty cổ phần nếu có từ 2 thành viên góp vốn.

CÔNG TY TNHH TM&DV OPTIONS

Chuyên nghiệp – Uy tín – Cạnh tranh

Đội ngũ nhân viên lành nghề, luôn nắm bắt và cập nhật kịp thời các chế độ – chính sách, áp dụng linh hoạt trong mọi tình huống để thực hiện các nghiệp vụ một cách chuyên nghiệp với tinh thần trách nhiệm cao sẽ mang đến cho khách hàng sự hài lòng, thoải mái và thân thiện.

Hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline để được tư vấn chi tiết